KOMUNIKAT

                                                                                                                                 Augustów, dnia 30.08.2021

HK.903.119.2021

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie informuje o poprawie jakości wody w wodociągu Grabowo zaopatrującego miejscowości Grabowo, Grabowo Kolonie, Biernatki, gmina Augustów w powiecie augustowskim.

Po przeprowadzeniu działań naprawczych  zarządca  wodociągu w dniu 25.08.2021r. pobrał próbkę wody w punkcie zgodności na Stacji Uzdatniania Wody w Grabowie. W zbadanej próbce wody nie  wykryto bakterii grupy coli w wodzie i woda spełnia wymagania mikrobiologiczne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) i jest przydatna do spożycia przez ludzi.

 

Z up. Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego

w Augustowie

Anna Kopańko