INFORMATOR – oferta dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Informator o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne:

Lp. Nazwa i adres podmiotu Realizowana oferta dla osób stosujących przemoc w rodzinie
1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie,
ul. Młyńska 52,
16-300 Augustów
– realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla   sprawców przemocy w rodzinie,

– poradnictwo prawne,

– poradnictwo psychologiczne.