Informacja w sprawie zmian w świadczeniach dla rodzin

INFORMACJA

DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (500+) ORAZ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

W związku z oczekiwanym wejściem w życie od 1 sierpnia 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemem wsparcia rodzin – ulegną zmianie wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+), świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz załączniki do tych wniosków (zarówno na trwający, jak i na nowy okres zasiłkowy/ świadczeniowy).

W związku z powyższym wnioski o ustalenie prawa do wyżej wymienionych świadczeń oraz załączników do tych wniosków, dostępne będą, po zakończeniu procesu legislacyjnego,  w siedzibie Gminne Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, pokój nr 1, oraz na stronie internetowej: gops.augustow.pl w zakładce: Wnioski do pobrania.

Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów prawa, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy/ świadczeniowy 2017/2018 będzie można składać od 1 sierpnia 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące mających wejść w życie od 1 sierpnia 2017r. zmian w świadczeniach dla rodzin zawiera komunikat Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/komunikat-ws-zmian-w-swiadczeniach-dla-rodzin/

Ważne: wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz załączniki do tych wniosków, zamieszczone są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych/komunikat-ws-zmian-w-swiadczeniach-dla-rodzin/