Informacja o zmianie numeru konta Gminy Augustów od 01 maja 2017 roku

Urząd Gminy Augustów informuje, iż z dniem 01 maja 2017 roku nastąpi zmiana banku prowadzącego obsługę budżetu oraz zmiana numeru rachunku bankowego

na PKO Bank Polski SA II Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku,
nr 74 1020 1332 0000 1502 1049 0235
. Konto dotyczy wszystkich płatności, w tym podatków, opłaty skarbowej, opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Konto o numerze 53 2030 0045 1110 0000 0227 5450 w BGŻ BNP Paribas Oddział w Augustowie funkcjonować będzie do końca kwietnia 2017 roku.

Nazwa beneficjenta: Gmina Augustów.