Informacja o wyniku przetargu z dnia 15 listopada 2021

                                                                                                                                       Augustów  2021.11.15

 

                                              Informacja o wyniku przetargu z dnia 15 listopada   2021

 

  1. Położenie nieruchomości: najem lokalu użytkowego o pow. użytkowej  263,00 mkw. w budynku po byłej szkole podstawowej  na parterze budynku, położonego Janówka 44,  z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego przedszkola. na okres 10 lat tj. począwszy od daty zawarcia umowy najmu, stanowiącego własność Gminy Augustów ujawnionej w księdze wieczystej nr SU1A/00018429/8.

Przetarg nie doszedł do skutku z powodu braku najemcy.

Zastępca Wójta

Zdzisław Chmielewski

Informacja o wyniku przetargu.pdf