Informacja o wykorzystaniu dotacji na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (umowa nr DIT-I.3031.76.2018 z 25 maja 2018 roku).