Informacja o wykorzystaniu dotacji na zakup sprzętu dla jednostki OSP Topiłówka