Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych

MINISTER INFRASTRUKTURY

                                                                                                                   Warszawa, dnia 31 sierpnia 2021 r.

GM-DOK-3.7700.16.2021.LL

Id. k. 386684

 

Informacja o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:

  1. szczególne korzystanie z wód dla potrzeb żeglugi na Kanale Augustowskim;
  2. usługi wodne polegające na :
  3. piętrzeniu wód powierzchniowych za pomocą istniejących budowli hydrotechnicznych, celem umożliwienia prowadzenia żeglugi na Kanale Augustowskim;
  4. retencjonowaniu wód powierzchniowych w jeziorze Serwy i jeziorach na trasie Kanału Augustowskiego dla potrzeb jego zasilania i stworzenia optymalnych warunków dla żeglugi;

na terenie gmin Sztabin, Bargłów Kościelny, Płaska, Augustów, Miasto Augustów, w powiecie augustowskim, woj. podlaskim.

 

Z up. Ministra

NACZELNIK WYDZIAŁU ORZECZNICTWA I

Departamentu Orzecznictwa i Kontroli

Gospodarowania Wodami

Sylwia Paciorek

Informacja o wszczęciu postępowania.pdf