Informacja o umiejscowieniu punktów z wodą zdatną do picia

W związku z brakiem bezpośredniej możliwości spożywania wody z ujęcia SUW Rutki Urząd Gminy Augustów, informuje, że zorganizowane zostały punkty gdzie dostępna jest woda zdatna do picia dla mieszkańców następujących miejscowości:
Rutki Nowe i Rutki Stare punkt poboru wody – Rutki Stare Izba Pamięci( przy jednostce OSP Rutki)
Turówka, Żarnowo Trzecie – punkt poboru wody świetlica wiejska w Turówce
Jeziorki – Remiza OSP Jeziorki