Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do Urzędu Gminy Augustów

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do Urzędu Gminy Augustów

 

Zgodnie z art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin.

Z uwagi na ograniczenie trybu pracy urzędu gminy w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, w nawiązaniu do stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r., informuję o możliwości zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina-augustow@home.pl w godzinach pracy urzędu od 7.00 do 15.00. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń). W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

– uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

– potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W celu uzyskania informacji o sposobie przyjmowania zgłoszeń można kontaktować się za pośrednictwem Urzędu Gminy Augustów, tel. 87 643 30 56.

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew Buksiński