INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA „DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS”

W ramach realizacji zadań “Dzielnicowy Bliżej Nas”, informujemy o dzielnicowym obsługującym rejon gminy Augustów oraz o realizowanym przez niego działaniu priorytetowym.

Rejon służbowy Nr 5: dzielnicowy – asp. sztab. Zdzisław Walczak

tel. (87) 564-10-54

tel. kom. 885 997 271

e-mail: dzielnicowy.augustow5@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie ul. Karola Brzostowskiego 6

tel. (87) 564-10-00

Działanie priorytetowe: Zapobieganie gromadzeniu się młodzieży oraz osób dorosłych, które spożywają alkohol, zakłócają spokój i porządek publiczny, zaśmiecają rejon w obrębie boiska i budynku szkoły w Kolnicy.