Informacja o przystąpieniu do zakupu węgla

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Wójt Gminy Augustów informuje o przystąpieniu do zakupu węgla kamiennego do dnia 31 grudnia 2022r.

Zgodnie z przepisami, węgiel po preferencyjnych cenach będzie przysługiwał osobom, które spełniają warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego.

Cena sprzedaży węgla nie może być wyższa niż 2000 zł brutto za tonę.

O szczegółach, w tym o terminie dostawy węgla i zasadach jego dystrybucji na terenie gminy Augustów będziemy informować na bieżąco.