Informacja o projekcie “Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.