Informacja o podpisaniu umowy – przebudowa drogi gminnej nr 102636B

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 25.07.2016r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy Nr 00027-65151-UM1000091/16 z Samorządem Województwa Podlaskiego na realizację operacji ,,Przebudowa drogi gminnej nr 102636B Żarnowo II – Białobrzegi (droga Prosta)”.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr  102636 Żarnowo II- Białobrzegi (droga Prosta)”, mająca na celu skrócenie czasu przejazdu z Białobrzeg do Szkoły Podstawowej w Żarnowie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
W dniu 25 lipca 2016 r. Wójt Gminy Augustów, podpisał umowę z Samorządem Województwa Podlaskiego o dofinansowanie projektu pn.  „Przebudowa drogi gminnej Nr 102636 Żarnowo II- Białobrzegi (droga Prosta)”

Całkowita wartość projektu to kwota 1 767 738,99 zł, zaś kwota dofinansowania środkami pochodzącymi z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich to kwota 1 124 812,00 zł.