Informacja o podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Augustów a Centrum Projektów Polska Cyfrowa i przystąpieniu do realizacji projektu “Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”