INFORMACJA O NOWYM NUMERZE KONTA DLA OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW OD 01 GRUDNIA 2019