Informacja o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód suszowych

Wójt Gminy Augustów informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku suszy w 2018 r.

Wnioski dostępne są w pokoju Nr 11 oraz na stronie internetowej urzędu gminy.

Termin składania wniosków do dnia  29.06 2018 r.

Prosimy o rzetelne wypełnienie oświadczenia zgodnie z wnioskiem o przyznanie płatności za rok 2018 składanym do ARIMR.