Informacja o dofinansowaniu zabiegów kastracji lub sterylizacji zwierzęcia.

Wójt Gminy Augustów informuje, że do 16 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania środków finansowych, mieszkańcy Gminy Augustów będący właścicielami lub opiekunami psów, mogą skorzystać z dofinansowania zabiegu kastracji lub sterylizacji zwierzęcia.

Zabieg w 90 % finansowany jest przez Gminę Augustów
i Związek Komunalny BIEBRZA. Właściciel lub Opiekun psa
będzie zobowiązany do sfinansowania tylko 10% kosztów zabiegu.
W przypadku sterylizacji jest to kwota 16,00 zł, a w przypadku
kastracji 10,00 zł.
Usługi są świadczone w Lecznicy Zwierząt HIRON
Leszek Czokajło, ul. Żurawia 46, 16-300 Augustów.
Warunkiem skorzystania z zabiegu jest wypełnienie przez
właściciela/opiekuna psa formularza „Wniosek o wykonanie
i częściowe sfinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji” i złożenie go
w Urzędzie Gminy Augustów, ul. Mazurska 1C, pok. 29.
O przyznaniu finansowania decyduje kolejności zgłoszeń.