Informacja GUS o badaniach ankietowych planowanych w roku 2019.