Informacja dotycząca pracy szpitala w Augustowie

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 19 października, dotyczącą zmiany profilu działalności augustowskiego szpitala, informujemy, że w SP ZOZ w Augustowie hospitalizowani będą tylko pacjenci z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.

Zgodnie z komunikatem Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, pacjenci z powiatu augustowskiego mają zabezpieczoną opiekę w placówkach do tego wyznaczonych – w szpitalach w Grajewie i Suwałkach. Pacjenci otrzymają również pomoc we wszystkich innych szpitalach.

Poradnie specjalistyczne w SP ZOZ w Augustowie będą pracowały bez zmian (zgodnie z dotychczasowym harmonogramem przyjęć):

  • Poradnia Rehabilitacyjna: poniedziałek, wtorek ,czwartek, piątek w godz. 8.00 – 15.35, środa w godz. 10.25 – 18.00,
  • Poradnia Położniczo – Ginekologiczna: wtorek w godz. 15.00 – 18.00, środa w godz. 8.00 – 13.00, piątek w godz. 10.00 – 14.00,
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej: poniedziałek, wtorek ,czwartek, piątek w godz. 25 – 15.00, środa w godz. 10.25 – 18.00,
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej: poniedziałek, wtorek ,czwartek, piątek w godz. 7.25 – 15.00, środa w godz. 10.25 – 18.00.

Pacjentów będą również przyjmowały pracownie diagnostyczne, tj. pracownia RTG i pracownia USG: od poniedziałku do piątku od 7.00 do 9.00 i od 16.00 do 18.00.

Chorzy będą mogli także korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00 (dotyczy to osób, które złożyły deklarację korzystania z usług POZ działającej przy szpitalu).

Ponadto udzielana będzie pomoc pacjentom w zakresie nocnej i świątecznej podstawowej opieki zdrowotnej w przypadkach nagłych zachorowań od 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie i od 8.00 do 8.00 dnia następnego w niedziele i święta.

Od 23 października zostają rozszerzone godziny pracy mobilnego punktu pobrań wymazu w kierunku COVID-19 przy SP ZOZ w Augustowie. Będzie on czynny codziennie od godz. 10.00 do 16.00.