Informacja dotycząca dystrybucji węgla

W związku z trwającymi w Sejmie pracami nad ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe informujemy mieszkańców gminy Augustów o możliwości zgłaszania zapotrzebowania, które jest niezbędne do oszacowania ilości węgla, która zostanie zamówiona.

Informacje będą zbierane do najbliższego piątku, tj. do 28 października 2022r., do godz. 15.00.

Prosimy o przekazywanie informacji:
– telefonicznie w godzinach 7.00 -15.00 – nr tel. 87 643-30-56
– e-mailowo na adres: gmina-augustow@home.pl
– osobiście – w pok. nr 36a, 22 oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Augustów, ul. Mazurska 1c, 16-300 Augustów , w godzinach od 7.00 do 15.00.