Informacja dla ubezpieczonych w KRUS o zaświadczeniach lekarskich w formie papierowej w okresie od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2017

krus zwolnienia