Informacja dla mieszkańców dotycząca Karty Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci,
niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi
rodziny.

Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci-do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.
Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie .
Informacje na temat karty można uzyskać pod nr. tel. 87 6437437 oraz na
stronie internetowej:
www.rodzina.gov.pl
w zakładce “Duża rodzina”.