HARMONOGRAM SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH na obszarze gmin planowanych do objęcia LSR

                                                                                              Program

–       Rozpoczęcie spotkania

–       Informacja na temat głównych założeń RLKS na lata 2021-2027

–       Prezentacja diagnozy obszaru objętego LSR

–       Prezentacja wstępnej analizy SWOT

–       Dyskusja i wypracowanie projektu analizy SWOT

–       Zakończenie spotkania.

Gmina Miejsce spotkania Planowany termin
Suwałki Suwałki, Biuro LGR      ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki

 

06.02.2023, godz. 13.00-15.30

 

Nowinka Gminny Ośrodek Kultury Nowinka

Nowinka 26A,

16-304 Nowinka

06.02.2023, godz. 10.00-12.30
Jeleniewo

 

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Sportowa 1 A,       16-404 Jeleniewo

 

07.02.2023, godz. 13.00-15.30

 

Szypliszki Urząd Gminy

ul. Suwalska 21,

16-411 Szypliszki

07.02.2023, godz. 10.00-12.30

 

Wiżajny Urząd Gminy

ul. Szkolna 11,

16-407 Wiżajny

08.02.2023, godz. 10.00-12.30

 

Rutka Tartak Urząd Gminy

ul. 3 Maja 13,

16-406 Rutka-Tartak

08.02.2023, godz. 13.00-15.30
Raczki

 

Gminny Ośrodek Kultury

Plac Kościuszki 15,

16-420 Raczki

 

09.02.2023, godz. 10.00-12.30

 

Bakałarzewo Urząd Gminy

Rynek 3,

16-423 Bakałarzewo

09.02.2023, godz. 13.00-15.30
Augustów Miasto Urząd Miejski pok.411

ul. Młyńska 35,

16-300 Augustów

10.02.2023, godz. 10.00-12.30
Augustów Gmina

 

Urząd Gminy

ul. Mazurska 1C,

16-300 Augustów

 

10.02.2023, godz. 13.00-15.30
Rajgród Urząd Miejski

ul. Warszawska 32,

19-206 Rajgród

13.02.2023, godz. 10.00-12.30
Bargłów Kościelny Urząd Gminy

ul. Augustowska 47,

16-320 Bargłów Kościelny

13.02.2023, godz. 13.00-15.30
Płaska GMINNY OŚRODEK KULTURY W PŁASKIEJ

 

Płaska 57a,

16-326 Płaska

14.02.2023, godz. 10.00-12.30
Giby Urząd Gminy

Giby 74A,

16-506 Giby

14.02.2023, godz. 13.00-15.30
Puńsk Urząd Gminy

ul. Mickiewicza 23,

16-515 Puńsk

16.02.2023, godz. 10.00-12.30
Krasnopol Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu

ul. 1 Maja 1

16-503 Krasnopol

16.02.2023, godz. 13.00-15.30
Filipów Urząd Gminy

ul. Garbaska 2,

16-424 Filipów

17.02.2023, godz. 10.00-12.30
Przerośl Urząd Gminy

Rynek 2,

16-427 Przerośl

17.02.2023, godz. 13.00-15.30

 

Sejny Miasto Urząd Miejski

ul. Piłsudskiego 25,

16-500 Sejny

20.02.2023, godz. 13.00-15.30
Sejny Gmina Urząd Gminy

ul. J.Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny

20.02.2023, godz. 10.00-12.30