Zarządzanie Kryzysowe

Na podstawie zarządzenia nr- 79/07 Wójta Gminy Augustów z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z dniem 27 listopada 2007r. rozpoczęło funkcjonowanie Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Zadaniem Centrum jest zbieranie i udzielanie informacji mieszkańcom gminy dotyczących :

  • zaistnienia zdarzeń i zjawisk o charakterze kryzysowym, zagrażającym zdrowiu życiu mieszkańców, zwierząt gospodarskich oraz mieniu.
  • stwierdzaniu występowania skutków tych zdarzeń i zjawisk.

Do zjawisk i zdarzeń kryzysowych oraz ich skutków należy zaliczyć :

  • nawałnice, huragany, trąby powietrzne, ulewne deszcze
  • zamiecie i zawieje śnieżne paraliżujące życie mieszkańców
  • powodzie i podtopienia zagrażające życiu i zdrowiu ludzi i zwierząt hodowlanych
  • długotrwałe pożary lasów, torfowisk, łąk i upraw
  • długotrwała susza
  • zdarzenia o charakterze terrorystycznym
  • duże katastrofy komunikacyjne – drogowe, kolejowe, lotnicze, w szczególności z udziałem cystern z materiałami palnymi, toksycznymi, gazem
  • nagłe, gwałtowne i na dużą skalę zachorowania ludzi i zwierząt na choroby zakaźne

Ponadto w powiecie augustowskim funkcjonuje
POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
w Augustowie z siedzibą
w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej, ul. Brzostowskiego 2, 16-300 Augustów

– całodobowy telefon dyżurny – 997
– tel.: 87 643 81 27
– fax: 87 643 34 37