Galeria

Uroczystość przyznania nagrody honorowej "Świadek historii"

Nagroda honorowa „Świadek Historii” jest przyznawana osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w poszczególnych regionach Polski oraz wspierających pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności. Nagrodę Przyznaje kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci narodowej. W tym roku 19 grudnia w Oddziale IPN w Białymstoku uhonorowano pięć osób - w tym jedną pośmiertnie - oraz Szkołę Podstawową im Armii Krajowej w Janówce. Laureatów wyłoniła kapituła pod przewodnictwem dr Mateusza Szpytmy, zastępcy prezesa IPN, spośród 39 zgłoszonych kandydatów. Zgłoszenia szkoły dokonywał Zbigniew Buksiński Wójt Gminy Augustów. W imieniu Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Janówce nagrodę odebrał dyrektor szkoły Karol Czarniecki.
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Janówce – od 20 lat nosi swe zaszczytne imię. Przy szkole funkcjonuje Izba Historyczna „Muzeum Armii Krajowe”, stanowiące ponadlokalne centrum edukacyjne. W programie nauczania placówki podkreślany jest patriotyzm i wiedza historyczna. Uczniowie i kadra szkoły aktywnie uczestniczą w obchodach narodowych rocznic, stanowiąc pozytywny przykład dla innych placówek oświatowych w regionie.
W imieniu Laureatów głos zabrał Karol Czarniecki, dyrektor Szkoły Podstawowej w Janówce, który podkreślił, że dostrzeżenie przez Kapitułę Nagrody pracy, która wykonywana jest w małych miejscowościach, jest dla wszystkich Laureatów szczególnie ważne i zobowiązuje do dalszego wysiłku dla dobra Polski.

Więcej