Galeria

Otwarcie budynku Urzędu Gminy Augustów w dniu 29 maja 2019 roku

W dniu 29 maja 2019r. odbyło się uroczyste oddanie do użytkowania, symboliczne przecięcie wstęgi i poświęcenie budynku Urzędu Gminy Augustów ul. Mazurska 1 C.
Na uroczystość przybyli m.in. posłowie na Sejm RP Pan Lech Kołakowski oraz Pan Jerzy Wojciech Małecki, poprzedni i obecni włodarze powiatu augustowskiego, władze miasta Augustowa, burmistrzowie i wójtowie okolicznych gmin, szefowie służb, inspekcji i straży, radni i sołtysi, duchowni.
Inicjatorami budowy budynku byli:
Wójt Gminy Augustów - Zbigniew Buksiński, - Przewodniczący Rady Gminy - Zdzisław Chmielewski , - Radni Gminy Augustów kadencji 2014 – 2018.
Dokumentacja techniczna wykonana została przez Marka Kochańskiego. Prace budowlane nowej siedziby rozpoczęły się w 21 listopada 2017r. a zakończyły 25 lutego 2019r. Budowę prowadziło przedsiębiorstwo Firma PHU MASTER Łukasz Staniszewski – EŁK. Nadzór budowlany prowadziła inspektor Lucyna Chmielewska, a kierownikiem budowy był Adam Zieliński.
Wójt Gminy Augustów podziękował serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad nowym budynkiem.
Przybyli goście pogratulowali władzom gminy Augustów nowego, nowoczesnego budynku Urzędu Gminy.
Uroczystość uświetnił występ zespołu Riabina.

Uroczystość przyznania nagrody honorowej "Świadek historii"

Nagroda honorowa „Świadek Historii” jest przyznawana osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym w upamiętnianiu historii Narodu Polskiego w poszczególnych regionach Polski oraz wspierających pion edukacyjny IPN w realizacji ustawowej działalności. Nagrodę Przyznaje kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci narodowej. W tym roku 19 grudnia w Oddziale IPN w Białymstoku uhonorowano pięć osób - w tym jedną pośmiertnie - oraz Szkołę Podstawową im Armii Krajowej w Janówce. Laureatów wyłoniła kapituła pod przewodnictwem dr Mateusza Szpytmy, zastępcy prezesa IPN, spośród 39 zgłoszonych kandydatów. Zgłoszenia szkoły dokonywał Zbigniew Buksiński Wójt Gminy Augustów. W imieniu Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Janówce nagrodę odebrał dyrektor szkoły Karol Czarniecki.
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Janówce – od 20 lat nosi swe zaszczytne imię. Przy szkole funkcjonuje Izba Historyczna „Muzeum Armii Krajowe”, stanowiące ponadlokalne centrum edukacyjne. W programie nauczania placówki podkreślany jest patriotyzm i wiedza historyczna. Uczniowie i kadra szkoły aktywnie uczestniczą w obchodach narodowych rocznic, stanowiąc pozytywny przykład dla innych placówek oświatowych w regionie.
W imieniu Laureatów głos zabrał Karol Czarniecki, dyrektor Szkoły Podstawowej w Janówce, który podkreślił, że dostrzeżenie przez Kapitułę Nagrody pracy, która wykonywana jest w małych miejscowościach, jest dla wszystkich Laureatów szczególnie ważne i zobowiązuje do dalszego wysiłku dla dobra Polski.

Więcej