Drodzy mieszkańcy

Wójt  Gminy Augustów informuje, iż woda z ujęcia z miejscowości Grabowo nie nadaje się do picia,
w związku z powyższym stacja uzdatniania wody zostaje wyłączona z eksploatacji do czasu uzyskania pozytywnych wyników wody.

Wodociąg Grabowo został przełączony na stację uzdatniania wody w miejscowości Pruska Mała. Do czasu przywrócenia jakości wody,  miejscowości Grabowo, Grabowo Kolonia i Biernatki będą zabezpieczone w wodę ze stacji w Prusce Małej.