DOTACJA NA ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO

GMINA AUGUSTÓW

Mazurska 1 C

16-300 Augustów

Grafika przedstawia wóz strażacki na tle budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolnicy

Gmina Augustów informuje, że w ramach udzielonej pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, dokonała naprawy samochodu pożarniczego marki DAF 1300 DT znajdującego się w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolnicy.

Dotację w kwocie 10.000,00 zł. Gmina Augustów otrzymała w ramach umowy Nr DIT-1.3031.55.2020 zawartej w dniu 16 lipca 2020 roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Augustów.

W ramach przyznanych środków finansowych w wysokości 10.000,00 zł. oraz przy udziale środków własnych Gminy Augustów w wysokości 2.300,00 zł. dokonano naprawy pojazdu DAF 1300 DT w następującym zakresie:

 1. Naprawa układu hamulcowego osi przedniej oraz osi tylnej pojazdu
 • regeneracja wszystkich tłoczków hamulcowych,
 • smarowanie i sprawdzenie całego układu hamulcowego i elementów z nim związanych,
 • montaż nowych okładzin hamulcowych,
 • regeneracja wałków rozpieracza,
 • wymiana pompy hamulcowej wraz z wymianą płynu hamulcowego,
 1. Naprawa układu kierowniczego
 • wymiana końcówek drążka kierowniczego wzdłużnego,
 • wymiana drążka kierowniczego poprzecznego,
 • wykonanie ustawienia geometrii kół,
 1. Naprawa zewnętrznych elementów pojazdu i sprawdzenie poprawności działania układu elektrycznego
 • demontaż, naprawa i ponowny montaż tylnego podestu wykonanego z blachy aluminiowej,
 • sprawdzenie poprawności układu elektrycznego pojazdu i oświetlenia pojazdu,
 • naprawa zaworów hydraulicznych znajdujących się na pojeździe w tym zaworów odpowiadających za pracę autopompy,
 1. Naprawa osuszacza powietrza
 • wymiana wewnętrznych elementów osuszacza,
 • wykonanie regulacji jego pracy

Całkowita wartość naprawy wyniosła 12.300,00 zł.

Wykonanie powyższych napraw przy wsparciu finansowym Województwa Podlaskiego umożliwiło ponowne włączenie pojazdu strażackiego do podziału bojowego i udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.