DOTACJA NA ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO I UMUNDUROWANIA DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY AUGUSTÓW

Gmina Augustów informuje, że w ramach udzielonej pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup umundurowania i sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, dokonano zakupu umundurowania oraz sprzętu ratowniczego na łączną kwotę 68.280,55 zł.

Dotację w wysokości 55.000,00 zł. Gmina Augustów otrzymała w ramach umowy Nr DIT-I.3031.58.2021 zawartej w dniu 02.06.2021 roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Augustów.

W ramach przyznanych środków finansowych w wysokości 55.000,00 zł. oraz przy udziale środków własnych Gminy Augustów w wysokości 13.280,55 zł. zakupiono sprzęt:

Nazwa sprzętu ratowniczo -gaśniczego/umundurowania Nazwa jednostki OSP dla której planowany jest zakup sprzętu/umundurowania  

Liczba

1.buty specjalne strażackie komfort plus OSP Jeziorki 3 pary
2.  ubranie specjalne FHR008 OSP Jeziorki 3 kpl.
3.ubranie koszarowe 4 -częściowe OSP Jeziorki 5 kpl.
4. hełm strażacki Dragon OSP Jeziorki 3 szt.
5. wąż ssawny W-52 Bezalin OSP Jeziorki 4 szt.
6. wąż ssawny W-75 Bezalin OSP Jeziorki 4 szt.
7. motopompa pływ. Niagara 2 OSP Pruska Wielka 1szt.
8.prądownica PW 52 Turbosupon OSP Pruska Wielka 1szt.
9. ubranie koszarowe 4 -częściowe OSP Pruska Wielka 6 kpl.
10. miotła uliczna Fiskars OSP Pruska Wielka 1 szt.
11.  halligan  dielektryczny Nupla 91 cm OSP Pruska Wielka 1 szt.
12. lampa drogowa dwubateryjna OSP Pruska Wielka 4 szt.
13. rękawice strażackie fhr 001s OSP Kolnica 7 par
14. ubranie koszarowe 4 -częściowe OSP Kolnica 7 kpl.
15. buty specjalne strażackie  komfort plus OSP Kolnica 7 par
16. kamizelka asekuracyjna   specjalna z napisem straż OSP Kolnica 7 szt.
17. lampa drogowa dwubateryjna OSP Kolnica 4 szt.
18. ubranie specjalne SX4 2 -częściowe OSP Topiłówka 4 kpl.
19. wąż ssawny W-52 Bezalin OSP Topiłówka 5 szt.
20. wąż ssawny W-75 Bezalin OSP Topiłówka 5 szt.
21.miotła uliczna Fiskars OSP Netta Druga 2 szt.
22.ubranie bojowe Raptor OSP Netta Druga 2 pary
23.rękawice strażackie fhr 001s OSP Netta Druga 2 pary
24. buty strażackie strażak 1 OSP Netta Druga 1 szt.
25.klucz do łączników OSP Netta Druga 1 kpl.
26.zestaw kluczy nasadowych OSP Netta Druga 3 kpl.
27. ubranie specjalne SX4 2 -częściowe OSP Rutki Stare 3 pary
28. buty strażackie strażak 1 OSP Rutki Stare 6 szt.
29. kamizelka asekuracyjna   specjalna z

napisem straż

OSP Rutki Stare 6 szt.
30. kurtka sztormiak OSP Rutki Stare 2 szt.
31. halligan  dielektryczny Nupla 91 cm OSP Jabłońskie 2 szt.
32.prądownica wodno pianowa turbomatic OSP Jabłońskie 7 szt.
33. wąż ssawny W-52 Bezalin OSP Jabłońskie 8 szt.
34. wąż ssawny W-75 Bezalin OSP Jabłońskie 4 szt.
35.drabina nasadkowa drewniana DN-2,73m OSP Jabłońskie 1 szt.
36.rozdzielacz kulowy75/52-75-52 OSP Jabłońskie 4 szt.
37.lampa drogowa dwubateryjna OSP Jabłońskie 2 szt.
38.kamizelka asekuracyjna   specjalna z

napisem straż

OSP Jabłońskie 2 szt.
39.klucz do łączników (standard) OSP Jabłońskie 2 szt.

zdjęcie przedstawiające zakupiony sprzęt strażacki na stole w Urzędzie Gminy Augustów

zdjęcie przedstawiające zakupiony sprzęt strażacki na stole w Urzędzie Gminy Augustów

zdjęcie przedstawiające zakupiony sprzęt strażacki na stole w Urzędzie Gminy Augustów