DOTACJA NA ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO I UMUNDUROWANIA DLA JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY AUGUSTÓW

Gmina Augustów informuje, iż w ramach udzielonej pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego ze środków Województwa Podlaskiego na zakup umundurowania i sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, dokonano zakupu umundurowania oraz sprzętu ratowniczego dla następujących jednostek:

  • Ochotniczej Straży Pożarnej Pruska Wielka
  • Ochotniczej Straży Pożarnej Rutki Stare

Dotację w wysokości 16.000,00 zł. (OSP Pruska Wielka – 8.000,00 zł., OSP Rutki Stare – 8.000,00 zł.) Gmina Augustów otrzymała w ramach umowy Nr DIT-1.3031.51.2022 zawartej w dniu 20.07.2022 roku pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Augustów.

W ramach przyznanych środków finansowych w wysokości 16.000,00 zł. oraz przy udziale środków własnych Gminy Augustów w wysokości 5.439,00 zł. zakupiono sprzęt:

OSP PRUSKA WIELKA

  1. Zestaw hydrauliczny BETA -1 szt.
  2. Deska ortopedyczna OPTIMA -1 szt.
  3. Motopompa szlamowa KTH 80x – 1 szt.

OSP RUTKI STARE

  1. Bosak dielektryczny LEADER -1 szt.
  2. Kamera termowizyjna BOSH GTC 400 C -1 szt.
  3. Wąż W 52 – 6 odc.
  4. Kurtka przeciwdeszczowa typu sztormiak – 6 szt.
  5. Halligan NUPLA91 cm -1 szt.

                                                                                                                            Wójt Gminy Augustów

                                                                                                                            Zbigniew Buksiński

 

dotacja na zakup sprzętu ratownico-gaśniczego