Decyzja o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Augustów

TARYFA OPTIMA