Dane internetowe szkól gminy

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie

e-mail: zarnowo2@poczta.onet.pl
https://spzarnowo.edupage.org/

 

Szkoła Podstawowa im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białobrzegach

e-mail: zszwbialobrzegach1@op.pl

 

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach

e-mail: sp.rutki@wp.pl
http://sp-rutki.cba.pl/

 

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie

e-mail: szkolanetta@box43.pl
http://www.szkolanetta.edu.pl/

 

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Janówce

e-mail: spjanowka@poczta.onet.pl
http://spjanowka.republika.pl

 

 

Szkoła Podstawowa im. majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Kolnicy

e-mail: sphubal@o2.pl
http://spkolnica.pl/