Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają działalność

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają rehabilitację leczniczą.
Pierwsze turnusy rehabilitacyjne rozpoczną się 18 marca 2021 r.
Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonany nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.
Wykonanie testu jest bezpłatne. Podstawą wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2 będzie skierowanie wystawione na rehabilitację leczniczą w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS. Termin i godzinę badania ustala sam pacjent kontaktując się bezpośrednio z punktem pobrań. Na wykonanie testu należy zabrać ze sobą dokument tożsamości.
Lista placówek wykonujących testy w kierunku SARS-CoV-2 dostępna jest na stronie: https://pacjent.gov.pl.

 

p. o. Dyrektora

OR KRUS w Białymstoku

mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka

 

Treść w formacie docx