Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do Urzędu Gminy Augustów

1 kwietnia 2020

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych do Urzędu Gminy Augustów

 

Zgodnie z art. 182 § 5 w związku z art. 9 § 1 i 3 Kodeksu wyborczego pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy urzędów gmin.

Z uwagi na ograniczenie trybu pracy urzędu gminy w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, w nawiązaniu do stanowiska Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r., informuję o możliwości zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina-augustow@home.pl w godzinach pracy urzędu od 7.00 do 15.00. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń). W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

– uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

– potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W celu uzyskania informacji o sposobie przyjmowania zgłoszeń można kontaktować się za pośrednictwem Urzędu Gminy Augustów, tel. 87 643 30 56.

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew Buksiński

INFORMACJA WÓJTA GMINY AUGUSTÓW W SPRAWIE KORONAWIRUSA

13 marca 2020

W związku z zagrożeniem koronawirusem Wójt Gminy Augustów zwraca się  z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy o ograniczenie do koniecznych wizyt w urzędzie. Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo interesantów oraz pracowników w celu zminimalizowania ryzyka ewentualnych zachorowań i rozprzestrzeniania się groźnej dla zdrowia choroby, zalecamy w miarę możliwości załatwianie spraw drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Jednocześnie informujemy o konieczności przestrzegania zasad zaleconych przez służby sanitarne.

Informacja o zmianie siedziby biura MPO Sp. z o.o.

17 lutego 2020

Urząd Gminy Augustów informuje o zmianie siedziby biura MPO Sp. z o.o. Oddział Augustów.

Aktualny adres:
MPO Sp. z o.o.
Oddział Augustów
ul. Hoża 9/7 (biały domek)
16-300 Augustów
tel. 87 643 70 22