„By ocalić świat od dewastacji!” to projekt realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w Rutkach Starych w ramach programu Erasmus+.

W okresie od 1 sierpnia 2021 do 31 lipca 2022 braliśmy udział w działaniach projektowych w ramach programu ERASMUS+ mających na celu kształtowanie działań proekologicznych, które zapobiegną degradacji środowiska naturalnego i zapewnią nam, młodym ludziom, możliwość doświadczania naturalnego, czystego świata. Prócz członków naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Rutkach, uczestnikami projektu byli nasi rówieśnicy z Litwy, działający w Salcininku rajono savivaldybes kulturos centras w Salcinkai.

Chcieliśmy rozpoznać stan środowiska naturalnego w obu krajach, poznać nowoczesne działania wspierające ochronę środowiska, znaleźć własne metody budowania postaw proekologicznych i opracować materiały edukujące w zakresie ekologii zachęcające do działań proekologicznych. Interesuje nas los naszej Zielonej Planety, jesteśmy pełni entuzjazmu dla wolontariatu i szerzenia świadomości ekologicznej w naszych społecznościach.

Choć łączy nas troska o stan naszej planety, a przyświeca nam wspólne hasło „To protect the World from devastation!”, to dzielą nas różnice języka i kultur. W ramach działań projektowych uczestniczyliśmy w zajęciach rozwijających znajomość języka angielskiego, aby móc lepiej komunikować się w naszym międzynarodowym zespole, a także móc poznawać źródła dotyczące ekologii w języku angielskim.

W dniach 22-29 stycznia 2022 nasze grupy spotkały się podczas wyjazdu uczestników projektu do Murzasichle. Pierwszy dzień to wzajemne poznanie, ustalenie regulaminu i zasad współpracy, a wszystko to w formie naszych samodzielnych, aktywnych działań. Pomogły nam w tym tzw. energizery, czyli integracyjne, radosne zabawy na rozruszanie. Tak przygotowani ruszyliśmy w teren, aby poznać lokalną społeczność i dzięki ankiecie oraz wywiadom rozpoznać problemy środowiska naturalnego Tatr oraz podejmowane w celu jego ochrony działania. Wyniki opracowaliśmy pod kątem tworzenia propozycji rozwiązań dla pojawiających się problemów ekologicznych i ich eliminacji. Pomogły nam w tym spotkania z liderem ekologii, przewodnikiem tatrzańskim, który pokazał nam stan tatrzańskiego środowiska naturalnego i jego unikalne bogactwo.

Niezwykłym przeżyciem dla każdego młodzieżowego ekologa była wizyta w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nowoczesne, interaktywne zasoby centrum to kopalnia inspiracji dla podejmowania działań proekologicznych i uświadamiania wagi każdego naszego działania wpływającego na środowisko – pozytywnie lub negatywnie. Mieliśmy też okazję zobaczyć wiele atrakcji turystycznych wykonanych z naturalnego materiału – labirynt, zamek, rzeźby ze śniegu. Uświadomiło nam to, iż korzyść dla człowieka nie musi oznaczać krzywdy dla zwierząt czy natury. Zaintrygowani, poszliśmy tym tropem i stworzyliśmy Ekoludki, wazony, ozdobne pojemniki,  torby i wyjątkowe dekoracje w całości z materiałów odpadowych, dając im drugie życie pod hasłem „lesswaste”. Wszystko metodą DIY – do it yourself, czyli zrób to sam. Na zakończenie odbył się happening prezentujący nasze działania i promujący postawę eko wśród lokalnej społeczności.

Podczas naszych działań doskonale sprawdzały się metody warsztatowe, podczas których udało nam się wypracować wiele wspólnych, codziennych rozwiązań dla poszerzenia świadomości ekologicznej i większej odpowiedzialności za codzienne ekologiczne wybory. Przy okazji ćwiczyliśmy niezwykle ważne w nowoczesnym świecie umiejętności komunikacji, dyskusji, rozwiązywania problemów i wymiany informacji. Podczas tych kilku wspólnie spędzonych dni staraliśmy się poznać wzajemnie nasze kultury. Młodzież litewska przygotowała dla nas prezentacje swoich tradycji muzycznych i kulinarnych. Nasza polska grupa odwdzięczyła się tym samym. Budowaliśmy szacunek dla naszych narodów, świadomość międzykulturową i ciekawość innych światów.

Chcąc dzielić się zdobytą wiedzą i promować świadomość ekologiczną zorganizowaliśmy prezentację naszych wytworów i propozycji działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego w naszej Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Rutkach, a także podczas spotkań z mieszkańcami naszych miejscowości. Doskonałym medium z którego zrobiliśmy użytek by promować wiedzę jak „być zielonym” i zachęcać do codziennych działań pod hasłem „To protect the World from devastation!” okazały się media społecznościowe. Można zobaczyć i usłyszeć o naszych działaniach, propozycjach, metodach na problemy ekologiczne współczesnego świata. Jesteśmy na Facebooku: https://m.facebook.com/rutkierazmus.oclswi/.

Udział w projekcie wywarł na nas wielki wpływ, który my chcemy także wywrzeć w naszym najbliższym otoczeniu. Dzięki środkom z programu Erasmus+ my, młodzi ludzie z niewielkiej miejscowości i nieuprzywilejowanego środowiska mogliśmy uczyć się obcego języka, rozwijać niezbędne dla nowoczesnego obywatela umiejętności komunikacji, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, poznać kulturę naszych sąsiadów, doświadczyć obcowania z przyrodą tatrzańską i przyczynić się do jej ochrony. Będziemy stosować poznane rozwiązania w naszych szkołach, domach i na naszych podwórkach. Dzięki współpracy organizacji obu zaangażowanych w projekt krajów mogliśmy spojrzeć na problem ochrony środowiska z dwóch perspektyw i wspólnie stworzyć europejskie metody na wzmocnienie edukacji ekologicznej i działań proekologicznych.

Prezentowany projekt to nasz odzew na alarm współczesnego świata  w sprawie stopnia degradacji naszej planety przez działania człowieka. Chcemy odwrócić trend dewastacji i bezmyślnej eksploatacji naturalnych zasobów. Mamy już wiedzę, umiejętności i narzędzia, a przede wszystkim cel „By ocalić świat od dewastacji!”

A to  wszystko dzięki ERASMUS+