Zbiórka żywności „POLACY – KRESOWYM STRACEŃCOM”, XII'2013

Zbiórka żywności „POLACY – KRESOWYM STRACEŃCOM”, XII'2013