Uroczystość przyznania nagrody honorowej "Świadek historii"

Uroczystość przyznania nagrody honorowej "Świadek historii"