Obchody 76 rocznicy wywózki mieszkańców Netty na Sybir w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie w dn. 9 lutego 2016 r.

Obchody 76 rocznicy wywózki mieszkańców Netty na Sybir w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie w dn. 9 lutego 2016 r.