Bezpłatna kastracja i sterylizacja psów i kotów z gmin wiejskich Powiatu Augustowskiego