Badanie ankietowe Stowarzyszenia “Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”

 

Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski” realizuje badanie ankietowe na temat poziomu satysfakcji mieszkańców gmin należących do LGD.

 

W związku z tym zwraca się z prośbą do mieszkańców gmin o wypełnienie znajdującej się poniżej ankiety.

Ankieta jest anonimowa i służy wyrażeniu opinii na temat warunków życia w danej gminie.

 

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=55827d13&&b=a8471def5&&c=a49da8d5

Logo Lokalnej Grupy Działania "Kanał Augustowski"