BADANIA O CHARAKTERZE INFORMACYJNO-K ONSULTACYJNYM BUDOWA OBWODNICY M. AUGUSTÓW W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 16

Value Engineering Sp. z o.o. działając z upoważnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Białymstoku, zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w:
BADANIACH O CHARAKTERZE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYM
dotyczących opracowywanego obecnie Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego
z elementami Koncepcji Programowej wraz z analizą i prognozą ruchu, materiałami do wniosku
o wydanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacją geologiczno-inżynierską dla zadania:
„Budowa obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16”.
Celem niniejszego badania jest zaprezentowanie projektowanych wariantów obwodnicy
Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 16 oraz pozyskanie opinii lokalnej społeczności na temat
planowanej inwestycji, poprzez analizę ankiet wypełnionych przez osoby i podmioty
zainteresowane.
Materiały wraz z formularzem dostępne są w terminie od 6 do 20 maja 2021 r. na stronie
internetowej projektu pod adresem:
http://www.dk16obwodnicaaugustowa.value-eng.pl
Zachęcamy do wypełnienia Formularza Opinii i zabranie głosu w dyskusji

Grafika Generaldej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostad- Wizualizacja drogi z napisem " BADANIA O CHARAKTERZE INFORMACYJNO-K ONSULTACYJNYM BUDOWA OBWODNICY M. AUGUSTÓW W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 16. Value Engineering Sp. z o.o. działając z upoważnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w: BADANIACH O CHARAKTERZE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYM dotyczących opracowywanego obecnie Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z analizą i prognozą ruchu, materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacją geologiczno-inżynierską dla zadania: „Budowa obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16”. Celem niniejszego badania jest zaprezentowanie projektowanych wariantów obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 16 oraz pozyskanie opinii lokalnej społeczności na temat planowanej inwestycji, poprzez analizę ankiet wypełnionych przez osoby i podmioty zainteresowane. Materiały wraz z formularzem dostępne są w terminie od 6 do 20 maja 2021 r. na stronie internetowej projektu pod adresem: www.dk16obwodnicaaugustowa.value-eng.pl Zachęcamy do wypełnienia Formularza Opinii i zabranie głosu w dyskusji