ARES S.A. – INFORMACJA O PREFERENCYJNYCH POŻYCZKACH