“AKTYWNA TABLICA” – zestawienie szkół Gminy Augustów wnioskujących o wsparcie