Nieodpłatny odbiór folii,sznurka, siatki i opakowań po nawozach rolniczych

 

od prawej logo recyklinku - trzy zielone strzałki zagięte w taki sposób, że tworzą trójkąt po lewej logo Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej

 

                                                        Nieodpłatny odbiór folii,sznurka, siatki

                                                           i opakowań po nawozach rolniczych

 

W dniach od 9 do 13 maja 2022 r. na terenie Gminy Augustów rozpocznie się zapowiadana, nieodpłatna zbiórka folii rolniczej, siatki, sznurka i opakowań po nawozach oraz opakowań typu Big Bag. W związku z powyższym rolnicy, którzy złożyli wcześniej w Urzędzie Gminy Augustów stosowny formularz zgłoszeniowy z zadeklarowaną masą odpadów pochodzących z działalności rolniczej, są proszeni o właściwe przygotowanie odpadów rolniczych poprzez ich oczyszczenie
i spakowanie oddzielnie dla każdej frakcji:

  • folia biała
  • folia czarna
  • sznurek
  • siatka
  • opakowania po nawozach
  • opakowania typu Big-Bag

 

Odpady nie przygotowane wg powyższych wskazówek mogą zostać nie odebrane  !

Tak spakowane odpady należy dostarczyć zgodnie z HARMONOGRAMEM ODBIORU bezpośrednio do punktów zbiórki  w godz. 8.30 – 13.30

 


                                                                      Harmonogram odbioru:

 

9 maja 2022 r.  Kolnica – parking przy cmentarzu (zgłoszeni rolnicy z miejscowości: Białobrzegi, Czarnucha, Góry, Kolnica, Komaszówka,  Ponizie,  Rzepiski, Twardy Róg, Gliniski, Osowy Grąd, Promiski, Świderek)

10 maja 2022 r. Biernatki – boisko (zgłoszeni rolnicy z miejscowości: Biernatki, Turówka, Grabowo Kolonie, Grabowo, Rutki Nowe, Rutki Stare, Pruska Wielka)

11 maja 2022 r. Janówka – parking  przy szkole (zgłoszeni rolnicy z miejscowości: Janówka, Chomontowo, Jabłońskie, Topiłówka, Mazurki, Pruska Mała, Posielanie, Mikołajówek)

12 maja 2022 r. Żarnowo Drugie parking przy kościele (zgłoszeni rolnicy z miejscowości: Jeziorki, Żarnowo Pierwsze, Żarnowo Drugie, Żarnowo Trzecie)

13 maja 2022 r.  Netta Folwark przy świetlicy (zgłoszeni rolnicy z miejscowości: Netta Pierwsza, Netta Druga, Netta Folwark, Uścianki)

 

Uwagi:

– Dofinansowana będzie jedynie zbiórka odpadów rolniczych w ilości nie przekraczającej wartości wskazanych przez każdego rolnika w formularzu zgłoszeniowym.

– Rolnicy posiadający gospodarstwo rolne (własne i dzierżawione) o powierzchni powyżej 75 ha muszą mieć wpis do rejestru BAZY DANYCH O ODPADACH (BDO) i przed przekazaniem folii powinni zarejestrować elektronicznie ten fakt w BDO.

 

Kontakt do wykonawcy usługi: 510472570