Informacja DLA MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ WYŁOŻONE PRZYNĘTY ZE SZCZEPIONKĄ DO ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY U LISÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

21 marca 2023

w akcji wiosennej 2023 roku

Celem skutecznego zwalczania wścieklizny, w kolejnej akcji szczepień – zostaną wyłożone na terenie województwa podlaskiego przynęty ze szczepionką przeciwko wściekliźnie u lisów wolno żyjących – metodą zrzutów z samolotów,

– w planowanym terminie:

od 27 marca do 2 kwietnia 2023 r.

 • zrzucane przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego, o średnicy ok. 4 cm ; grubości ok. i,5 cm, oraz zawierają wewnątrz zatopiony blister – plastikowy pojemnik z płynną szczepionką,
 • zrzutem objęte będą kompleksy leśne, pola, łąki, itp. z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych,
 • prosimy nie dotykać i nie niszczyć przynęt – przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy,
 • szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących,
 • dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe względnie na uszkodzony naskórek człowieka – należy miejsca te dokładnie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza mcd.,
 • po wyłożeniu przynęt, przez okres 2 tygodni należy ograniczyć przemieszczania się zwierząt domowych – trzymać psy na uwięzi, a koty w zaniknięciu.

DZIĘKUJEMY ZA POMOC W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU AKCJI ZWALCZANIA WŚCIEKLIZNY

                                                                                                                                             Podlaski Wojewódzki

                                                                                                                                                  Lekarz Weterynarii

                                                                                                                                              Andrzej Czerniawski

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY AUGUSTÓW

17 marca 2023

W nawiązaniu do Uchwały Nr XXXVII/352/2023 Rady Gminy Augustów z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kolnica Nowa na temat zaopiniowania statutu sołectwa, Wójt Gminy Augustów zaprasza mieszkańców sołectwa Kolnica Nowa do udziału w konsultacjach społecznych w celu zaopiniowania statutu sołectwa. Z uwagi na zmianę nazwy miejscowości i sołectwa postanawia się nadać nowy statut sołectwa Kolnica Nowa.

W związku z powyższym dnia 26 marca 2023 r. (niedziela) o godz. 16.00 w Biurze Zakładu Doświadczalnego w Kolnicy Nowej odbędzie się zebranie wiejskie z następującym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie i przedłożenie porządku zebrania.
 2. Wyrażenie opinii w głosowaniu jawnym w sprawie przyjęcia proponowanego Statutu Sołectwa Kolnica Nowa.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zamknięcie zebrania.

W załączeniu:

 1. Projekt Statutu Sołectwa Kolnica Nowa.

Badania ankietowe w gospodarstwach domowych

7 marca 2023

Ankieterzy statystyczni – pracownicy Urzędu Statystycznego w Białymstoku, przez cały rok przeprowadzają badania ankietowe w gospodarstwach domowych na terenie województwa podlaskiego. Realizowane są one poprzez kontakt bezpośredni lub telefonicznie. W zależności od tematyki badania, ankieterzy zdają pytania dotyczące m. in. warunków życia, aktywności zawodowej, wykształcenia, podwyższania kwalifikacji i kształcenia, podróży krajowych i zagranicznych, czasu poświęcanego na różne czynności, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 marca 2023

                                                                                                               „Prawda, ta ostateczna broń przeciw przemocy – zwycięży.
                                                                                                                Tak jak kłamstwo katyńskie było fundamentem PRL,
                                                                                                                tak prawda o Katyniu jest fundamentem wolnej Rzeczpospolitej”.
                                                                                                                (Z niewygłoszonego przemówienia
                                                                                                                Śp. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
                                                                                                                Lecha Kaczyńskiego na uroczystości
                                                                                                                10 kwietnia 2010 roku w Katyniu)

 

 

 

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół placówek oświatowych Nauczyciele, Katecheci, Rodzice

Przedstawiciele edukacyjnych organizacji obywatelskich, Czcigodni Księża.

Drodzy Uczniowie, wszyscy zainteresowani

Już kolejny raz zwracam się do Państwa Dyrektorów i Nauczycieli, Katechetów, Rodziców, Księży, organizacji społecznych, a przede wszystkim młodzieży o życzliwe przyjęcie, wzorem lat poprzednich, propozycji udziału uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych w XI Wojewódzkim Konkursie Historyczno-Literackim „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej. Przeprowadzonych dotychczas dziesięć edycji Konkursu udowodniło, iż przedsięwzięcie to jest dobrze oceniane i bardzo potrzebne. Dotychczas w Konkursie wzięło udział ponad 500 uczniów.

Analiza treści prac wskazuje, że postawienie przed uczniami zadania w postaci poszukiwania prawdy o wydarzeniach historycznych będących przedmiotem Konkursu inspiruje ich do formułowania pytań, prowadzenia samodzielnych badań, dociekań i analiz, podejmowania przemyśleń i wyciągania wniosków. I tym razem z zainteresowaniem więc będziemy oczekiwać odpowiedzi na pytanie, na ile wzrosła przez ostatni rok wiedza młodzieży o trzech bolesnych kartach naszych najnowszych dziejów: Zbrodni Katyńskiej, Katastrofie Smoleńskiej i Obławie Augustowskiej. Opublikowane, zgodne z regulaminem Konkursu i wcześniejszą zapowiedzią, prace laureatów najwyżej ocenione w jego dotychczasowych dziesięciu edycjach jednoznacznie dowodzą, że wiedza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych na temat wydarzeń historycznych stanowiących przedmiot Konkursu jest coraz większa, a same prace są coraz bardziej dojrzałe. Będziemy ten cenny i pozytywny proces w dalszym ciągu uważnie obserwować.

Podobnie jak w latach ubiegłych tytuł Konkursu Brzmi: XI Wojewódzki Konkurs Historyczno-Literacki „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej.

10 kwietnia 2023 roku będziemy obchodzić 13. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej. W przyjętym jednogłośnie 13 kwietnia 2010 roku Oświadczeniu Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzono, że 10 kwietnia 2010 roku doszło „do największej tragedii w powojennej historii Polski”. Wiążę się ona nierozerwalnie ze Zbrodnią Katyńską, wszak cała 96-osobowa polska delegacja państwowa na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej prof. Lechem Kaczyńskim i Jego Małżonką, ostatnim Prezydentem RP na uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim, przedstawicielami Parlamentu, rządu, duchowieństwa, Rodzin Katyńskich i innych stowarzyszeń, dowódcami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, szefami urzędów i instytucji państwowych oraz funkcjonariuszami Biura Ochrony Rządu i obsługą samolotu zginęła w pielgrzymce na uroczystości z okazji 70. rocznicy mordu katyńskiego.

W 2023 roku przypada 78. rocznica wielkiej akcji pacyfikacyjnej przeprowadzonej w lipcu 1945 roku na terenie powiatów augustowskiego, suwalskiego, sejneńskiego i sokolskiego, a więc ponad dwa miesiące od zakończenia II wojny światowej, przez sowieckie i polskie komunistyczne formacje policyjno-wojskowe i polityczne (NKWD, oddziały Armii Czerwonej, MO, UB, I Pułk Praski Ludowego Wojska Polskiego, PPR), nazywanej dzisiaj Obławą Augustowską. W tym roku już po raz jedenasty w ramach Konkursu będzie ona również przedmiotem badań i refleksji jego uczestników. Wiedza

 • tragicznych wydarzeniach z lipca 1945 roku, mimo odkrywania nowych jej elementów, jest wciąż niepełna, przede wszystkim nie jest znane miejsce spoczynku jej ofiar ani ich dokładna liczba. Mamy wciąż do czynienia z ukrywaniem prawdy, podobnie jak to miało miejsce przez dziesiątki lat w odniesieniu do Zbrodni Katyńskiej, a w ostatnich latach odnosi się to także do Katastrofy Smoleńskiej.

Osiem lat temu z mojej inicjatywy popartej przez Klub Parlamentarny Prawo

 • Sprawiedliwość Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 25 lipca 2014 roku podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci ofiar Obławy Augustowskiej. Siedem lat temu w imieniu Prawa i Sprawiedliwości przedłożyłem Sejmowi RP projekt ustawy o Dniu Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej. 9 lipca 2015 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił tę ustawę ustanawiając 12 lipca Dniem Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej.

W ciągu ostatnich kilku lat pamięć o Obławie Augustowskiej utrwalana jest w postaci kolejnych tablic memorialnych (Jasna Góra w Częstochowie, Pomnik Nieznanego Żołnierza w Warszawie, kościoły w Suwałkach, Augustowie, Sejnach i Sokółce). W czerwcu 2018 roku na jednym z rond w Suwałkach, we wrześniu 2019 roku w Augustowie, a we wrześniu 2020 roku w Sokółce zostały odsłonięte wymowne w swojej symbolice pomniki Ofiar Obławy Augustowskiej.

W maju 2022 roku dzięki staraniom Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej, na czele z Księdzem Prałatem Stanisławem Wysockim i wsparciu Lasów Państwowych, a w szczególności Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku

Andrzeja Józefa Nowaka i Nadleśniczego Nadleśnictwa Pomorze Piotra Nalewajka odsłoniliśmy najnowszy znak pamięci w Puszczy Augustowskiej w miejscu ostatniego tymczasowego obozu ofiar Obławy przed ich egzekucją. Zaproponowałem, aby tę ekspresywną instalację memorialną nazywać „Ostatnim Krzykiem Obławy”.

Jedną z form uczczenia ofiar tych tragicznych wydarzeń, utrwalenia ich w naszej pamięci, zapewnienia im trwałego miejsca w świadomości narodowej kolejnych pokoleń Polaków, a także poszukiwania pełnej prawdy, bez przemilczeń i zakłamań o tych ważnych i bolesnych kartach naszych dziejów, jest udział w Konkursie „By czas nie zaćmił i niepamięć”, do którego raz jeszcze serdecznie zapraszamy i zachęcamy.

Podobnie jak poprzednio, tegorocznej jedenastej edycji Konkursu patronować będą środki publicznego przekazu.

W załączniku Regulamin.

List XI edycja Konkursu

konkurs regulamin XI edycja

Karta zgłoszenia XI edycja

 

 

Zacny Jubileusz 100 – lecia urodzin mieszkanki Gminy Augustów

6 marca 2023

To wyjątkowa i piękna uroczystość, która nie zdarza się często. 100 lat życia to piękny wiek  i tylko nielicznym dane jest doczekać tak zacnego jubileuszu. Tego niesamowitego daru doświadczyła Pani Jewdokiia Jewdokimow z miejscowości Gabowe Grądy, która 27 lutego 2023 r. obchodziła swoje 100 urodziny.

Z tej też okazji dostojną Jubilatkę odwiedził Wójt Gminy Augustów Pan Zbigniew Buksiński wraz z Sekretarzem Gminy Panem Tomaszem Tomaszewskim, którzy w imieniu własnym oraz całej społeczności gminy złożył najserdeczniejsze życzenia oraz wręczyli list gratulacyjny, kwiaty, prezent oraz medal.

Pan Wójt przekazał zacnej Jubilatce również najserdeczniejsze życzenia i gratulacje przekazane przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego oraz Wojewodę Podlaskiego Pana Bohdana Paszkowskiego.

Podczas uroczystości zgromadziła się liczna rodzina Pani Jewdokii, która z wielkim wzruszeniem przeżywała ten dzień. Ten Jubileusz to również wielka duma dla mieszkańców oraz władz samorządowych Gminy Augustów.

Ciesząc się razem z Panią Jewdokiią tak wyjątkowymi urodzinami, życzymy zdrowia
i pogody ducha na dalsze lata życia spędzone w gronie Rodziny i Bliskich. Niech każdy dzień Pani życia upływa w rodzinnym cieple i miłości, niech napawa Panią radością i poczuciem dumy z przeżytych dni.

XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”

3 marca 2023

Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Białymstoku Jacek Jarmołowicz zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z obszarów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat oraz popularyzowanie zasad prawidłowego stosowania niebezpiecznych substancji w gospodarstwie rolnym (m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw) oraz ochrony środowiska naturalnego.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej,

II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3,
w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji, m.in. środków ochrony roślin, nawozów, paliw.

W szkołach, których uczniowie zgłoszą chęć udziału w konkursie pracownicy ds. prewencji będą przeprowadzać spotkania, podczas których poruszą zagadnienia związane z bezpieczeństwem dzieci w gospodarstwach rolnych.

Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie powinni nadesłać prace do Placówki Terenowej/ Oddziału Regionalnego (wg. miejsca zamieszkania) do 31.03.2023 roku.

Spośród nadesłanych prac komisja konkursowa wybierze sześć (po trzy prace z każdej grupy wiekowej), które prześle do Komisji Centralnej celem wyłonienia zwycięzców na szczeblu ogólnopolskim.

Na każdym etapie konkursu przewidziano szereg atrakcyjnych nagród i upominków.

Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału.

Jubileuszowa edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstw Rolne

3 marca 2023

Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku Jacek Jarmołowicz zaprasza właścicieli prowadzących gospodarstwa indywidualne do udziału
w XX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Konkurs organizowany jest od 2003 roku w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem dwudziestej, jubileuszowej edycji Ogólnokrajowego Konkursu na Bezpieczne Gospodarstwo Rolne jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz upowszechnienie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w konkursie jest niezwykłą okazją do zidentyfikowania wielu zagrożeń w miejscu pracy rolników oraz zachętą do ich wyeliminowania. Konkurs skierowany jest do właścicieli gospodarstw indywidualnych,
z których przynajmniej jeden z właścicieli objęty jest ubezpieczeniem społecznym rolników. Udział w Konkursie mogą wziąć zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne.

Organizatorami przedsięwzięcia są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs przebiega pod patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Partnerem strategicznym są AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest w Placówkach Terenowych i Oddziale Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Warunkiem udziału w Konkursie jest przekazanie do najbliższej PT KRUS lub OR KRUS
w Białymstoku, w terminie do 21 kwietnia 2023 r. wypełnionego Formularza zgłoszeniowego (którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu).

W dotychczasowych dziewiętnastu edycjach udział wzięło ponad 22 tysiące gospodarstw indywidualnych. Właścicielami najbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju w 2022 r. zostali Państwo Grażyna i Paweł Leńscy z województwa wielkopolskiego. Laureaci otrzymali główną nagrodę w konkursie – ciągnik rolniczy, ufundowany przez Prezesa KRUS.  Za udział
w konkursie oraz stosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym, atrakcyjne nagrody otrzymali również reprezentanci województwa podlaskiego
i jednocześnie zwycięzcy etapu wojewódzkiego Konkursu – Państwo Izabela i Marek Sakowscy
z miejscowości Spiczki w gminie Orla.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

24 lutego 2023

                                                                                                                                 Augustów, dnia 2023.02.24

                                                                  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie Zarządzenia Nr OR.0050.509.2023 Wójta Gminy Augustów z dnia 1 lutego 2023 r. Wójt Gminy Augustów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej .

 1. Przedmiotem przetargu jest: nieruchomość oznaczoną nr geod. 66/4 o pow. 0,6263 ha, położoną w obrębie 0010 Jabłońskie, zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej, stanowiącej własność Gminy Augustów, z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe.
 2. Okres dzierżawy: na okres 10 lat począwszy od daty zawarcia umowy dzierżawy.
 3. Cena wywoławcza netto dzierżawy miesięcznej – wynosi 1000,00 zł plus podatek VAT w wysokości 23 % .
 4. Postąpienie w licytacji nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej netto , z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .
 5. Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2023 o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Augustów ul. Mazurska 1C
 6. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo zmiany wysokości dzierżawy stosownie o wskaźnik wzrostu cen detalicznych i towarów i usług ogłoszonych przez GUS na koniec każdego roku, bez stosowania formy aneksu.
 7. Dzierżawca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie ponadto do ponoszenia opłat związanych z eksploatacją, w szczególności koszty: energii elektrycznej, wody, nieczystości płynnych i stałych, co, oraz innych należności wynikających z dzierżawy nieruchomości.
 8. Wadium W’ kwocie podanej j/w. należy’ wpłacić na konto Urzędu Gminy PKO Bank Polski SA II Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku: 74 1020 1332 0000 1502 1049 0235 do godz.l 5.00 dnia 27 marca 2023 r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków’ na konto Gminy Augustów.
 9. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet dzierżawy, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników’ zostaną zwrócone na wskazany rachunek bankowy na konto uczestnika. Wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu w razie uchylenia się uczestnika, który wy grał przetarg, od zawarcia umowy w ciągu 7 dni od daty przetargu.
 10. Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy dzierżawy’ do wpłacenia kaucji w wysokości trzykrotności wy licytowanej miesięcznej stawki czynszu brutto.
 11. Z wzorem umowy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Augustów ul. Mazurska IC pok. nr 30, oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Augustów http://bip.ug.augustow.wrotapodlasia.pl/
 12. Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Augustów’ ul. Mazurska 1C pok. nr 30 lub pod nr tel. 87 6433056 w 23
 13. Wójt Gminy Augustów może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

                                                                                                                           Wójt Gminy Augustów

                                                                                                                            Zbigniew Buksiński


ogłoszenie o przetargu

Wzór umowy

Zaproszenie na XXXVII zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 22 lutego 2023r. (środa) o godzinie 10:00.

14 lutego 2023

                                                                                      OBWIESZCZENIE

                                                             PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

                                                                             z dnia 14 lutego 2023 roku

 

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2 Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 22 lutego 2023 r. /środa/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXXVII zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Informuję, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.  

    

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 17 stycznia 2023 r. do 22 lutego 2023 roku.

4.Przedstawienie Informacji o wykorzystaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2022 rok.

5. Przedstawienie Informacji o wykorzystaniu środków z Funduszu Pomocy za 2022 rok.

6. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2022.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) zmieniająca Uchwałę Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nadania Statutu Gminy Augustów;

b) w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Kolnica Nowa na temat zaopiniowania statutu sołectwa;

c) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2023 roku;

d) zmieniająca uchwałę Nr XXX/295/2022 Rady Gminy Augustów z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Augustów na lata 2022-2023;

e) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2024 roku;

f) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia “Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny”.

g) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2023;

h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023 – 2027.

8. Wolne wnioski.

9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

10. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz

 


Załączniki:

Obwieszczenie o XXXVII sesji w dniu 22.02.2023 r

Projekt uchwały 2023 Program opieki nad zwierzętami

Projekt uchwały dot. konsultacji w spr. statutu sołectwa Kolnica Nowa

Projekt Uchwały Nr XXXVII__2023 niewyodręb.fund.soł.na 2024 rok

Projekt Uchwały nr XXXVII__2023 Zmiana Statutu Gminy Augustów

Projekt uchwały nr XXXVII_2023 zmiana programu Posiłek.

Projekt Uchwały o przystąpieniu do ABPT

 

 

Szanowni państwo!

13 lutego 2023

Urząd Gminy Augustów uzyskał dostęp do przygotowanej w ramach realizacji projektu „Wspieraj lokalnie” aplikacji do rozliczeń PIT i wspierania lokalnych OPP przy wykorzystaniu 1,5% podatku za rok 2022. Aplikacja jest w pełni funkcjonalna i gotowa do użycia, pod linkiem:

https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-gminy-augustow/

INFORMACJA O REALIZACJI ZADANIA „DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS”

10 lutego 2023

W ramach realizacji zadań „Dzielnicowy Bliżej Nas”zamieszczamy informacje o dzielnicowym obsługującym rejon gminy Augustów oraz o realizowanym przez niego działaniu priorytetowym.

zdjęcie dzielnicowego asp. sztab. Zdzisława Walczaka

Rejon służbowy pozamiejski Nr 6: starszy dzielnicowy – asp. szt. Zdzisław Walczak

tel. 47 715 62 54

tel. kom. 885 997 271

e-mail: dzielnicowy.augustow6@bk.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Augustowie ul. Karola Brzostowskiego 6

tel. 47 715 62 00

Działanie priorytetowe: Gromadzenie się młodzieży oraz osób dorosłych którzy spożywają alkohol, zakłócają spokój i porządek publiczny oraz dewastują teren przy budynku byłej szkoły w Grabowie Kolonie 30.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH na obszarze gmin planowanych do objęcia LSR

3 lutego 2023

                                                                                              Program

–       Rozpoczęcie spotkania

–       Informacja na temat głównych założeń RLKS na lata 2021-2027

–       Prezentacja diagnozy obszaru objętego LSR

–       Prezentacja wstępnej analizy SWOT

–       Dyskusja i wypracowanie projektu analizy SWOT

–       Zakończenie spotkania.

Gmina Miejsce spotkania Planowany termin
Suwałki Suwałki, Biuro LGR      ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki

 

06.02.2023, godz. 13.00-15.30

 

Nowinka Gminny Ośrodek Kultury Nowinka

Nowinka 26A,

16-304 Nowinka

06.02.2023, godz. 10.00-12.30
Jeleniewo

 

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Sportowa 1 A,       16-404 Jeleniewo

 

07.02.2023, godz. 13.00-15.30

 

Szypliszki Urząd Gminy

ul. Suwalska 21,

16-411 Szypliszki

07.02.2023, godz. 10.00-12.30

 

Wiżajny Urząd Gminy

ul. Szkolna 11,

16-407 Wiżajny

08.02.2023, godz. 10.00-12.30

 

Rutka Tartak Urząd Gminy

ul. 3 Maja 13,

16-406 Rutka-Tartak

08.02.2023, godz. 13.00-15.30
Raczki

 

Gminny Ośrodek Kultury

Plac Kościuszki 15,

16-420 Raczki

 

09.02.2023, godz. 10.00-12.30

 

Bakałarzewo Urząd Gminy

Rynek 3,

16-423 Bakałarzewo

09.02.2023, godz. 13.00-15.30
Augustów Miasto Urząd Miejski pok.411

ul. Młyńska 35,

16-300 Augustów

10.02.2023, godz. 10.00-12.30
Augustów Gmina

 

Urząd Gminy

ul. Mazurska 1C,

16-300 Augustów

 

10.02.2023, godz. 13.00-15.30
Rajgród Urząd Miejski

ul. Warszawska 32,

19-206 Rajgród

13.02.2023, godz. 10.00-12.30
Bargłów Kościelny Urząd Gminy

ul. Augustowska 47,

16-320 Bargłów Kościelny

13.02.2023, godz. 13.00-15.30
Płaska GMINNY OŚRODEK KULTURY W PŁASKIEJ

 

Płaska 57a,

16-326 Płaska

14.02.2023, godz. 10.00-12.30
Giby Urząd Gminy

Giby 74A,

16-506 Giby

14.02.2023, godz. 13.00-15.30
Puńsk Urząd Gminy

ul. Mickiewicza 23,

16-515 Puńsk

16.02.2023, godz. 10.00-12.30
Krasnopol Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu

ul. 1 Maja 1

16-503 Krasnopol

16.02.2023, godz. 13.00-15.30
Filipów Urząd Gminy

ul. Garbaska 2,

16-424 Filipów

17.02.2023, godz. 10.00-12.30
Przerośl Urząd Gminy

Rynek 2,

16-427 Przerośl

17.02.2023, godz. 13.00-15.30

 

Sejny Miasto Urząd Miejski

ul. Piłsudskiego 25,

16-500 Sejny

20.02.2023, godz. 13.00-15.30
Sejny Gmina Urząd Gminy

ul. J.Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny

20.02.2023, godz. 10.00-12.30