BADANIA O CHARAKTERZE INFORMACYJNO-K ONSULTACYJNYM BUDOWA OBWODNICY M. AUGUSTÓW W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 16

4 maja 2021

Value Engineering Sp. z o.o. działając z upoważnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział w Białymstoku, zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w:
BADANIACH O CHARAKTERZE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYM
dotyczących opracowywanego obecnie Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego
z elementami Koncepcji Programowej wraz z analizą i prognozą ruchu, materiałami do wniosku
o wydanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacją geologiczno-inżynierską dla zadania:
„Budowa obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16”.
Celem niniejszego badania jest zaprezentowanie projektowanych wariantów obwodnicy
Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 16 oraz pozyskanie opinii lokalnej społeczności na temat
planowanej inwestycji, poprzez analizę ankiet wypełnionych przez osoby i podmioty
zainteresowane.
Materiały wraz z formularzem dostępne są w terminie od 6 do 20 maja 2021 r. na stronie
internetowej projektu pod adresem:
http://www.dk16obwodnicaaugustowa.value-eng.pl
Zachęcamy do wypełnienia Formularza Opinii i zabranie głosu w dyskusji

Grafika Generaldej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostad- Wizualizacja drogi z napisem " BADANIA O CHARAKTERZE INFORMACYJNO-K ONSULTACYJNYM BUDOWA OBWODNICY M. AUGUSTÓW W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 16. Value Engineering Sp. z o.o. działając z upoważnienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, zaprasza zainteresowanych do wzięcia udziału w: BADANIACH O CHARAKTERZE INFORMACYJNO-KONSULTACYJNYM dotyczących opracowywanego obecnie Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z analizą i prognozą ruchu, materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacją geologiczno-inżynierską dla zadania: „Budowa obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16”. Celem niniejszego badania jest zaprezentowanie projektowanych wariantów obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 16 oraz pozyskanie opinii lokalnej społeczności na temat planowanej inwestycji, poprzez analizę ankiet wypełnionych przez osoby i podmioty zainteresowane. Materiały wraz z formularzem dostępne są w terminie od 6 do 20 maja 2021 r. na stronie internetowej projektu pod adresem: www.dk16obwodnicaaugustowa.value-eng.pl Zachęcamy do wypełnienia Formularza Opinii i zabranie głosu w dyskusji

Krótkie, nieodpłatne szkolenie z e-usług publicznych i bezpieczeństwa w Internecie

23 kwietnia 2021

Jeśli interesuje Cię:

 • Jakie sprawy urzędowe obecnie można załatwić bezpiecznie, bez konieczności wychodzenia z domu?
 • Jak zapisać się do lekarza, bez wyczekiwania w długiej kolejce do rejestracji?
 • Jak znaleźć obowiązujące akty prawne i pozyskać informacje dotyczące prawa lokalnego?
 • W jaki sposób bezpiecznie korzystać z zasobów Internetu, by nie zostać ofiarą przestępstw internetowych i chronić swoją prywatność?

zapisz się na szkolenie, które pomoże w odpowiedzi na powyższe pytania.

Aktualna sytuacja epidemiczna spowodowała znaczący wzrost zainteresowania e-usługami publicznymi. W związku z tym Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przygotował szkolenie “E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie”, którego tematyka obejmuje wskazane zagadnienia.

Ile kosztuje szkolenie i kto może w nim uczestniczyć?

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne i realizowane jest w ramach projektu “Cyfrowe Podlaskie”. Uczestniczyć może w nim każdy pełnoletni mieszkaniec województwa podlaskiego.

Ile czasu trwa szkolenie “E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie”?

Całość trwa 8 godzin lekcyjnych i realizowane jest w dobie pandemii, w formie 2 zdalnych sesji, w terminach dogodnych dla uczestników: rano, po południu, ew. w weekendy.

Ile kosztuje szkolenie i kto może w nim uczestniczyć?

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne i realizowane jest w ramach projektu “Cyfrowe Podlaskie”. Uczestniczyć może w nim każdy pełnoletni mieszkaniec województwa podlaskiego.

Zagadnienia – o czym dowiesz się na szkoleniu “E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w Internecie”?

 1. Jak znaleźć akty prawne i wzory dokumentów administracji publicznej?
 2. Gdzie szukać aktów prawa miejscowego i co to jest BIP?
 3. Gdzie szukać informacji o usługach administracji publicznej? Jakie portale umożliwiają świadczenie usług administracji publicznej drogą elektroniczną (na poziomie kraju, regionu i gminy)?
 4. Jakie sprawy w urzędach można zrealizować drogą elektroniczną?
 5. Jak wysłać pismo do urzędu?
 6. Jak podpisywać dokumenty? Podpisać dokument Worda, xls , czy skan? Jakie elementy powinno zawierać pismo podpisywane podpisem elektronicznym?
 7. Jak sprawdzić poprawność podpisu elektronicznego?
 8. Co to jest kwalifikowany podpis elektroniczny i kiedy jest niezbędny?
 9. Co to jest Profil Zaufany i jak go uzyskać?
 10. Co to jest Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) i jak z niej korzystać? Jak i gdzie znaleźć adres ESP?
 11. Skąd wiadomo, czy i kiedy pismo zostało do urzędu dostarczone, co oznaczają tajemnicze skróty UPO, UPP, UPD?
 12. Czy i jak można śledzić przebieg sprawy?
 13. Jak zarejestrować się do lekarza przez Internet?
 14. Jakie są zasady bezpiecznego korzystania z Internetu (w komputerze, smartfonie)?
 15. Przypadki nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i ich konsekwencje.
 16. Dlaczego i w jaki sposób chronić prywatność  w Internecie?
 17. Dlaczego i w jaki sposób unikać mowy nienawiści?

Zapraszamy do zapisów!

Zapisy na szkolenia prowadzone są poprzez stronę internetową https://cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl/

Interesuje Cię inna tematyka?

Pozostałe szkolenia realizowane w ramach projektu “Cyfrowe Podlaskie” to:

 • Social Media
 • Hobby i rozwój osobisty online
 • Podstawy obsługi komputera i Internetu od postaw

Więcej informacji o projekcie i szkoleniach znajduje się na stronie https://cyfrowepodlaskie.wrotapodlasia.pl/

Projekt „Cyfrowe Podlaskie” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt prowadzony jest przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, zaś bezpośrednim realizatorem szkoleń jest firma Open Education Group sp. z o.o.

Wartość projektu wynosi 1 mln zł, a dofinansowanie ze środków unijnych to prawie 826,5 tys. zł.

Napis " E-usługi publiczne i bezpieczeństwo w internecie" na białym tle. Obok kobieta kożystająca z komputeraGrafika Funduszy Ruropejskich, Flaga Rzeczypospolitej polskiej oraz grafika Europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

16 kwietnia 2021

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.

Wszyscy producenci rolni, w gospodarstwach których wystąpiły straty w uprawach ozimin
w wyniku ujemnych skutków przezimowania, mogą składać wnioski do Wójta Gminy Augustów o oszacowanie szkód. Obowiązujące formularze dostępne są w Urzędzie Gminy Augustów oraz na stronie internetowej. Wnioski można także pobrać ze strony internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

https://puw.bip.gov.pl/szacowanie-szkod-w-rolnictwie-wnioski/szacowanie-szkod-w-rolnictwie.html

Na podstawie złożonych wniosków, Wójt Gminy Augustów wystąpi do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji do spraw oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych
i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania.

Wniosek o szacowanie szkód musi być wypełniony zgodnie z wnioskiem obszarowym na 2021 r.

Wnioski można składać w terminie do 23 kwietnia 2021 r.

Uprawy ozimin, na których wystąpiły straty, a które zostały już przyorane nie będą szacowane.

Szacuje się to co jest na polu!

 

ZAŁĄCZNIKI:

oswiadczenie_rolnika_dot._ aplikacji_publicznej

zalacznik_nr_1_wniosek_producenta_rolnego

 

Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej możliwe także przez ePUAP

15 kwietnia 2021

plakat: tekst "Uległeś wypadkowi przy pracy rolniczej? Zgłoś go do KRUS poprzez platformę ePUAP. Po zalogowaniu się do ePUAP: • wpisz w wyszukiwarce słowa: zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej • wybierz sprawę • wypełnij formularz Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej • wskaż w formularzu, do której jednostki: OR KRUS/PT KRUS zgłoszenie ma być przekazane. Zgłaszając wypadek przy pracy rolniczej za pośrednictwem ePUAP, możesz również złożyć Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową. Więcej informacji na www.krus.gov.p " na niebieskim tle

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępniła na platformie ePUAP usługę „Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej”, co ułatwi zgłaszanie wypadku przy pracy rolniczej oraz składanie wniosku SR-23 o jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową.

W celu skorzystania z formularza zgłoszenia, użytkownik, po zalogowaniu się do ePUAP, powinien:

 1. wpisać w wyszukiwarce słowa: zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej,
 2. wybrać sprawę,
 3. wypełnić formularz „Zgłoszenie wypadku przy pracy rolniczej”,
 4. wskazać w formularzu, do której jednostki: OR KRUS/PT KRUS zgłoszenie ma być przekazane.

Zgłaszając wypadek przy pracy rolniczej za pośrednictwem platformy ePUAP można również złożyć i wysłać Wniosek SR-23 o jednorazowe odszkodowanie.

Przed zgłoszeniem wypadku prosimy zapoznać się z informacjami o tym jak zgłosić wypadek przy pracy rolniczej bez wychodzenia z domu na stronie https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/wypadki-przy-pracy-rolniczej/zgloszenie-wypadku/.

Zachęcamy wszystkich rolników, szczególnie w czasie pandemii, do korzystania z tej formy zgłaszania  wypadku przy pracy rolniczej.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

14 kwietnia 2021

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku w imieniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego uprzejmie informuje, że od 1 kwietnia 2021 r. na terenie całego kraju jest prowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

To niezwykle ważne badanie statystyczne obejmujące całą populację mieszkańców Polski. Jest ono realizowane raz na 10 lat. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązkiem spisowym są objęte osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania, a także mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia samospisu internetowego z wykorzystaniem interaktywnej aplikacji znajdującej się na stronie spis.gov.pl.

W przypadku braku dostępu do Internetu można spisać się przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową nr tel. 22 279 99 99  i wybierając opcję „Spisz się przez telefon”. Samospisu można dokonać także w siedzibie Urzędu Gminy/Miasta lub Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Zorganizowane są w nich stanowiska spisowe. Można skorzystać również z pomocy pracowników tych instytucji przy wypełnianiu formularza spisowego.

Z respondentami, którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktuje się rachmistrz spisowy w celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego. W przypadku, gdy sytuacja epidemiczna na to pozwoli, dane będą także zbierane przez rachmistrzów spisowych w drodze wywiadu bezpośredniego.

Pamiętajmy o tym, że dane zebrane w spisie będą mogły stanowić podstawę podejmowania decyzji gospodarczych i społecznych w kolejnych latach oraz przygotowywania planów rozwojowych naszego kraju, województw, jak i naszych małych ojczyzn, jakimi są gminy. Udział w spisie jest zatem nie tylko naszym obowiązkiem, ale także prawem. Rozwój kraju jest przecież ważny dla nas wszystkich.

Zwracamy się do Państwa z apelem o poświęcenie swego czasu i spisanie się przez Internet. Będzie to Państwa wkład w nasze wspólne dobro.

Webinarium Czyste Powietrze – Spotkanie skierowane do Sołtysów wsi położonych na terenie województwa podlaskiego.

12 kwietnia 2021

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku serdecznie zaprasza na webinarium (spotkanie on-line) na temat rządowego Programu Czyste Powietrze,

dzięki któremu Mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w domach jednorodzinnych i termomodernizacji budynków.

Spotkanie jest skierowane do Sołtysów wsi położonych na terenie województwa podlaskiego.

Webinarium poprowadzą wykwalifikowani Doradcy energetyczni.

W trakcie spotkania omówione zostaną m.in. zasady Programu, proces składania wniosków. Przewidziany będzie także czas na zadawanie pytań.

Bardzo liczymy na Państwa pomoc w  promocji i wdrażaniu Programu Czyste Powietrze.

Prosimy o przekazanie tego zaproszenia sołtysom działającym na obszarze podległej Państwu jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegóły szkolenia

Termin: 15 kwietnia 2021 r. w godz. 10.00-11.00 w formie zdalnej z użyciem platformy Microsoft Teams.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 13 kwietnia 2021 roku na adres: doradztwo@wfosigw.bialystok.pl.

W treści należy podać: imię, nazwisko, nazwę wsi i gminy, w której znajduje się sołectwo oraz adres mailowy do korespondencji.

Dzień przed szkoleniem, na podany przez Państwa adres e-mail, zostanie wysłany link do szkolenia. Po zalogowaniu będzie możliwy udział on-line.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Liczba miejsc (ze względu na ograniczenia techniczne platformy Microsoft Teams) jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Obwieszczenie

23 marca 2021

OSW.271.1.2021                                                           Augustów, dnia 23 marca 2021 r.

                                               

                                                              OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2021, poz. 247), Wójt Gminy Augustów informuje, że przystąpił do realizacji opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Augustów na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029” wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Z zebranymi materiałami można zapoznać się w Urzędzie Gminy Augustów przy ul. Mazurskiej 1C, 16-300 Augustów, w godzinach 7.00 – 15.00.

Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Augustów, ul. Mazurska 1C, 16-300 Augustów, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina-augustow@gmina-augustow.eu, w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Augustów.

 

Wójt Gminy Augustów

Zbigniew Buksiński

 

Zaproszenie na XXI zwyczajną sesję Rady Gminy Augustów w dniu 29 marca 2021r. (poniedziałek) o godzinie 10:00.

22 marca 2021

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY AUGUSTÓW

z dnia 22 marca 2021 roku

Stosownie do § 26 ust. 7 oddział 2  Statutu Gminy Augustów (Uchwała Nr VI/80/2019 Rady Gminy Augustów z dnia 28 maja 2019 r.) zawiadamiam, że w dniu 29 marca 2021 r. /poniedziałek/ o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Augustów odbędzie się XXI zwyczajna sesja Rady Gminy Augustów.    

Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Augustów oraz na stronie internetowej Gminy poprzez kanał You Tube.  

    

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Rady Gminy, powitanie radnych, sołtysów, gości zaproszonych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja o międzysesyjnej działalności Wójta Gminy tj. w okresie od 10 lutego 2021 r. do 29 marca 2021 roku.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Radną Danutę Kulbacką dotyczącej prośby o niezamykanie Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich;

b) w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich dotyczącej prośby o niezamykanie szkoły;

c) w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich dotyczącej prośby o niezamykanie szkoły;

d) w sprawie rozpatrzenia petycji zgłoszonej przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jabłońskich oraz w Topiłówce  dotyczącej prośby o niezamykanie Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich;

e) w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich;

f) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej działań profilaktycznych w związku z chorobą COVID-19;

g) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia referendum ludowego;

h) w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego;

i) w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/181/2020 Rady Gminy Augustów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;

j) w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Augustów w 2021 roku;

k) zmieniająca Uchwałę Nr XV/149/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Augustów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Augustów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;

l) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zabudowy produkcyjno – usługowej we wsi Kolnica, w gminie Augustów;

ł) w sprawie zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2021;

m) w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021 – 2027;

n) w sprawie wyrażenia stanowiska dotyczącego poparcia budowy Via Carpatia po trasie przebiegu DK Nr 8 i połączenia jej z Via Baltica;

o) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.

5. Przyjęcie sprawozdań:

a) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2020;

b) z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Uzależnieniom na lata 2017-2021 za rok 2020;

c) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021 w Gminie Augustów za 2020 rok.

6. Wolne wnioski.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

8. Zamknięcie obrad Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Frąckiewicz

 

ZAŁĄCZNIKI:

Projekt uchwały nr XXI_2021 Likwidaja szkoły Jabłońskie II wer ostat

Projekt uchwały nr XXI_2021 rozpatrzenie petycji dot. profilaktyki w zw. z COVID-19

Projekt uchwały nr XXI_2021 rozpatrzenie petycji o poparcie Rządu Tymczasowej Rady

Projekt uchwały nr XXI_2021 rozpatrzenie petycji w sprawie referendum ludowego

Projekt uchwały nr XXI_2021 stanowisko w spr. drogi DK Nr 8

Projekt uchwały nr XXI_2021 zmiana przystanków Gminy

Projekt uchwały nr XXI_2021 Zmiana uchwały nr XIX_181_2020 szczegółowego zakresu usług

Projekt uchwały XXI_2021 Program opieki nad zwierzętami

Projekty uchwał XXI_2021 rozpatrzenie petycji przeciw likwidacji SP Jabłońskie_niezasadn

Fwd Projekt Uchwały, sprawozdania_GOPS Augustów

Fwd projekt uchwały

Projekt uchwały nr XXI_2021 intencyjnej plan Kolnica

Projekt uchwały- zmiana w budżecie

wpf marzec

Szanowni Państwo

15 marca 2021

ZK-I.967.183.2021.RK

Mając na względzie realizację Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19,
pragnę przypomnieć, iż pacjent wyrażający chęć zaszczepienia (lub osoba działająca w jego
imieniu), którego stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień
oraz skorzystanie z transportu zapewnionego przez jednostki samorządu terytorialnego, może
skontaktować się z placówką POZ lub pielęgniarką opieki długoterminowej, w celu
zaszczepienia przez wyjazdowy punkt szczepień.
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, zorganizował pięć
dodatkowych wyjazdowych zespołów szczepiennych przeciw COVID-19, stanowiących
wsparcie dla populacyjnych punktów szczepień w szczepieniu pacjentów obłożnie chorych.
Szczegółowe zasady organizacji szczepień realizowanych wyłącznie w miejscu pobytu
pacjenta zostały wysłane do wszystkich placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz
pielęgniarek długoterminowych w województwie podlaskim poprzez portal wymiany danych
SZOI.
Biorąc powyższe pod uwagę, w załączeniu przesyłam do służbowego wykorzystania,
wykaz podmiotów wykonujących działalność leczniczą realizujących szczepienia przeciw
COVID-19 przez zespoły wyjazdowe szczepiące, a także zasady ich organizacji oraz
funkcjonowania.

ZAŁĄCZNIKI:

Wykaz podmiotów wykonujących działalność leczniczą realizujących szczepienia przeciw COVID

Zasady organizacji szczepień realizowanych w miejscu pobytu pacjenta

 

Szanowni Państwo

15 marca 2021

W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko Covid-19 w Polsce i pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi kolejności szczepień pragnę przypomnieć, że obecnie jest niezmiennie realizowany etap 0 oraz 1.

Od 8 marca br. wznowione zostały dostawy na szczepienia w ramach etapu 0 w którym są uprawnione osoby zatrudnione w podmiocie leczniczym oraz wykonujące zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyka zawodowa, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz osoby zatrudnione przez tę praktykę, których praca pozostaje w bezpośrednim związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w tym podmiocie. W przypadku ww. grupy szczepienia mogą być realizowane również w przypadku osób nieposiadających jeszcze wystawionego e-skierowania. E-skierowania dla tej grupy powinien niezwłocznie wystawić szpital węzłowy realizujący proces szczepienia bądź inny lekarz. Dla osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej e-skierowania są wystawiane systemowo.

Ponadto, uprzejmie przypominam, że niezmiennie w ramach Etapu „0” na szczepienia mogą rejestrować się również:

 1. przedstawiciele ustawowi dzieci urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia ciąży, które w dniu podania ich przedstawicielom ustawowym pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 są hospitalizowane w podmiocie leczniczym i których przewidywany okres hospitalizacji będzie dłuższy od czasu wymaganego dla osoby poddanej szczepieniu do uzyskania optymalnej odporności na zakażenie wirusem SARS-CoV-2;
 2. farmaceuci i technicy farmaceutyczni zatrudnieni w aptece ogólnodostępnej;
 3. nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni medycznej oraz doktoranci i studenci tej uczelni biorący udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym;
 4. osoby zatrudnione w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Jako jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu ww. ustawy należy rozumieć:

 1. regionalny ośrodek polityki społecznej,
 2. powiatowe centrum pomocy rodzinie,
 3. ośrodek pomocy społecznej,
 4. centrum usług społecznych – w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818),
 5. dom pomocy społecznej,
 6. placówkę specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego,
 7. ośrodek wsparcia – tj.: ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (środowiskowy dom samopomocy oraz klub samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi),
 8. dzienny dom pomocy (np., dzienny dom seniora),
 9. dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 10. schronisko dla osób bezdomnych,
 11. schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
 12. klub samopomocy,
 13. ośrodek interwencji kryzysowej.

Osoby 70+ jako grupa uprawnionych do szczepień w ramach Etapu „I” mogą niezmiennie zapisywać się na wolne terminy. Zapisy na nowe terminy planowane są od 25.03.

Ponadto uprzejmie informuję, że z dniem 11 marca br. rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób w wieku od 65 do 69 lat. Biorąc pod uwagę, że uprawnionych do szczepień w tej grupie wiekowej są ponad 3 miliony osób, wprowadzono szczegółowy harmonogram mający na celu uporządkowanie, jak również usprawnienie procesu rejestracji przedmiotowej grupy i tak, w dniach :

 • 11 – 13.03 nastąpi rejestracja szczepień dla osób w wieku 69 lat,
 • 18 – 20.03 nastąpi rejestracja szczepień dla osób w wieku 69 – 67 lat,
 • 22 – 24.03 nastąpi rejestracja szczepień dla osób w wieku osób 69-65 lat.

Termin szczepienia kolejnych grup, w tym także dla osób w wieku 60-65 uzależniony będzie od wielu czynników, w tym m.in. od dynamiki zgłoszeń do szczepień oraz dostaw szczepionek, które zostały znacznie ograniczone w wyniku decyzji ich producentów.

Z poważaniem

 

Dyżurny

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku

Dariusz Czajkowski

czk@bialystok.uw.gov.pl

tel. 85 74 39 535

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają działalność

12 marca 2021

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają rehabilitację leczniczą.
Pierwsze turnusy rehabilitacyjne rozpoczną się 18 marca 2021 r.
Warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonany nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego.
Wykonanie testu jest bezpłatne. Podstawą wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2 będzie skierowanie wystawione na rehabilitację leczniczą w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS. Termin i godzinę badania ustala sam pacjent kontaktując się bezpośrednio z punktem pobrań. Na wykonanie testu należy zabrać ze sobą dokument tożsamości.
Lista placówek wykonujących testy w kierunku SARS-CoV-2 dostępna jest na stronie: https://pacjent.gov.pl.

 

p. o. Dyrektora

OR KRUS w Białymstoku

mgr Anna Zofia Ignatowicz-Grądzka

 

Treść w formacie docx

INFORMACJA O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

5 marca 2021

Urząd Gminy Augustów informuje mieszkańców wsi: Białobrzegi, Kolnica, Kolnica BSD, Osowy Grąd, Czarnucha, Ponizie, Góry, Rzepiski, Komaszówka, Twardy Róg, Gliniski, że w dniu 08.03.2021 roku w godzinach od 10:00 do godz. 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców w/w miejscowości.

Przerwa związana jest z pracami konserwatorskimi prowadzonymi przez zarządcę sieci wodociągowej tj; Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o. o. w Augustowie.

Pełna treść informacji w formacie pdf