Podatki

Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby ustalone przez organ pobierający.
Współcześnie pieniądze z podatków trafiają do skarbu państwa, województwa, powiatu albo gminy, które dzięki temu mogą inwestować w rozwój infrastruktury, wojska, policji, oświaty, służby zdrowia, itp. Obecnie uznaje się, iż podatki są świadczeniami pieniężnymi, jednakże w historii znane są również podatki świadczone w innych niż pieniądz dobrach.

1 Uchwały podatkowe na rok 2016 poniedziałek, 02 listopada 2015
2 Uchwały podatkowe na rok 2015 poniedziałek, 19 stycznia 2015
3 Uchwały podatkowe na rok 2014 czwartek, 12 grudnia 2013
4 Uchwały podatkowe na rok 2013 czwartek, 06 grudnia 2012
5 Uchwały podatkowe na rok 2012 czwartek, 08 grudnia 2011
6 Uchwały podatkowe na rok 2011 wtorek, 30 listopada 2010
7 Uchwały podatkowe na rok 2010 środa, 27 października 2010


WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO