Oświata i kultura

Radzie Gminy podlega 1 zespół szkół w Białobrzegach (w którego skład wchodzi gimnazjum i szkoła podstawowa) oraz 6 szkół podstawowych i 1 gimnazjum. Szkoły podstawowe posiadają swojego patrona oraz prawa do posiadania sztandaru. Przy szkołach znajdują się Izby Pamięci z wieloma eksponatami. Izba przy Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Janówce przekształcona została w Muzeum Armii Krajowej.

 

Zespół Szkół im. Gen. I. Prądzyńskiego w Białobrzegach
16-300 Augustów tel. 087 644 92 25

 

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Janówce
16-300 Augustów tel. 087 644 93 97

 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
w Kolnicy 16-300 Augustów tel. 087 644 92 95

 

Szkoła Podstawowa im. Sybiraków w Netcie
16-320 Bargłów tel. 087 643 21 67
szkolanetta@box43.pl

 

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Rutkach
16-300 Augustów tel. 087 644 20 09
sp.rutki@wp.pl
http://sp-rutki.cba.pl/

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żarnowie
16-300 Augustów tel. 087 643 68 05

 

Szkoła Podstawowa im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Jabłońskich
16-300 Augustów tel. 087 644 93 15

 

Gimnazjum im. Króla Zygmunta II Augusta w Janówce
16-300 Augustów tel. 087 644 93 33, fax 087 644 93 33

 

Kultura

Animatorem życia kulturalnego w gminie jest Gminny Ośrodek Kultury w Żarnowie z dwiema Świetlicami Wiejskimi w Borze i Netcie Folwark oraz Gminna Biblioteka Publiczna i pięć Filii Bibliotecznych w Białobrzegach, Borze, Janówce, Netcie Folwark i Rutkach. To na nich spoczywa odpowiedzialność za rozwój i upowszechnianie kultury oraz ochrona dorobku kulturalnego Gminy Augustów.

Zadaniem tych placówek jest organizacja imprez i prowadzenie na tyle atrakcyjnych form, by zachęcić mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w szeroko pojmowanym życiu kulturalnym.

Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem imprez cyklicznych, obchodów świąt rocznicowych i okolicznościowych. Dla wszystkich mieszkańców gminy organizowane są corocznie konkursy na prace związane z tradycjami ludowymi : Świąt Wielkanocnych – „Święto Wiosny” (marzec), Świąt Bożego Narodzenia – „Herody” (grudzień). Konkurs „Nasz ogród – to nasza piękna wieś” (maj – wrzesień) jest motywacją dla wielu gospodyń, aby czyściej i ładniej utrzymać swoje ogródki i obejścia domowe.

Turniej rodzin (wrzesień) jest konkursem, w którym całe rodziny wspaniale się bawią, a jednocześnie sprawdzają swoje umiejętności sportowe i artystyczne.

Święto jesieni” – konkurs na najciekawsze w kształtach i najdorodniejsze płody rolne daje szansę wielu gospodyniom i gospodarzom na prezentację swoich plonów.

Dla dzieci szkół podstawowych organizowany jest już od 7 lat Mały Omnibus Turniej o Puchar Przechodni Wójta Gminy. Poza tym dzieci i młodzież mogą rozszerzać swoje zainteresowania pod okiem fachowców w kółku plastycznym, kulinarnym, sportowym, komputerowym.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa zespół wokalny mniejszości narodowej staroobrzędowców „Riabina” (Jarzębina) oraz zespół muzyczny „Styl” obsługujący imprezy organizowane przez GOK.

Zespół „Riabina” ma swoją siedzibę we wsi Bór – Gabowe Grądy. Założony został w 1988 roku. Stroje zespołu są oryginalne. „Riabina” reprezentuje kulturę ludową, tradycje, zwyczaje i obrzędy staroobrzędowców. W Polsce jest jedynym zespołem prezentującym ich kulturę. Występuje na przeglądach i festiwalach zdobywając nagrody i wyróżnienia. W skład zespołu wchodzi sześć pań. Tańczą i śpiewają bez akompaniamentu instrumentalnego, wykonując stare pieśni w dialekcie języka rosyjskiego. W roku 1999 została wydana płyta i kaseta pt.: „Pieśni Staroobrzędowców Riabina„.

W dniu 25 maja 2008 roku odbyła się uroczystość jubileuszu 20-lecia działalności zespołu. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia.

20-lecie-dzialalnosci-zespolu-riabina
20-lecie-dzialalnosci-zespolu-riabina

Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie, dwie Filie Biblioteczne i trzy Filie Publiczno – Szkolne tworzą sieć bibliotecznądostępną dla mieszkańców całej Gminy Augustów. Ogółem placówki biblioteczne posiadają około 60 tysięcy woluminów o charakterze uniwersalnym, które są wypożyczane prawie 34 tysięcy razy w ciągu roku.

Biblioteki poprzez zaspokajanie potrzeb czytelniczych służą społeczeństwu naszej gminy w ogólnym upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.

Przy placówkach kultury skupiają się twórcy ludowi, którzy kultywują polskie tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie.