Kontakty

Urząd Gminy

16-300 Augustów
ul. Wojska Polskiego 51
gmina-augustow@home.pl


Kancelaria i centrala:

Tel. 87 643 30 56, Fax 87 643 29 03


Wójt:

Tel. 87 643 37 67


Podatki:
Tel. 87 643 26 46


Ewidencja ludności:

Tel. 87 643 37 71


Sekretarz:

email: gmina-augustow@home.pl


Budownictwo
:
email: leplawy2@gmina-augustow.home.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

16-300 Augustów
Rynek Zygmunta Augusta 27 II piętro

Tel. 87 643 74 37
email: gops@post.pl

Zespół Obsługi Ekonomicznej Szkół

16-300 Augustów
ul. Wojska Polskiego 54

Tel./fax 87 643 22 40
Tel. 87 643 22 32

email: zoes@neostrada.pl

Biuletyn Informacji Publicznej ZOES

Gminny Ośrodek Kultury w Augustowie
z siedzibą w Żarnowie

Żarnowo Drugie 16
16-300 Augustów

Tel. 87 6436950
Fax. 87 6437454
e-mail: gok-zarnowo@home.pl
http://www.gok-zarnowo.home.pl

Biblioteka Publiczna Gminy Augustów w Żarnowie

Żarnowo Drugie 16
16-300 Augustów

Tel. 87 6431449
Fax. 87 6437454
e-mail:  bibliotekazarnowo@home.pl
http://www.bibliotekazarnowo.pl