Gminne Centrum Kryzysowe

Na podstawie zarządzenia nr- 17/03 Wójta Gminy Augustów z dnia 20 stycznia 2003r.w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania z dniem 5 maja 2003r. rozpoczęło funkcjonowanie Gminne Centrum Kryzysowe.

Zadaniem Centrum jest zbieranie i udzielanie informacji mieszkańcom gminy dotyczących :

  • zaistnienia zdarzeń i zjawisk o charakterze kryzysowym, zagrażającym zdrowiu życiu mieszkańców, zwierząt gospodarskich oraz mieniu.
  • stwierdzaniu występowania skutków tych zdarzeń i zjawisk.

Do zjawisk i zdarzeń kryzysowych oraz ich skutków należy zaliczyć :

  • nawałnice, huragany, trąby powietrzne, ulewne deszcze
  • zamiecie i zawieje śnieżne paraliżujące życie mieszkańców
  • powodzie i podtopienia zagrażające życiu i zdrowiu ludzi i zwierząt hodowlanych
  • długotrwałe pożary lasów, torfowisk, łąk i upraw
  • długotrwała susza
  • zdarzenia o charakterze terrorystycznym
  • duże katastrofy komunikacyjne – drogowe, kolejowe, lotnicze, w szczególności z udziałem cystern z materiałami palnymi, toksycznymi, gazem
  • nagłe, gwałtowne i na dużą skalę zachorowania ludzi i zwierząt na choroby zakaźne

Ponadto w powiecie augustowskim funkcjonuje
POWIATOWE CENTRUM REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
z siedzibą
w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej – całodobowy telefon dyżurny – 998.